Pierwsi w sprawie PZU

Pierwsi w sprawie PZU

Byli dyrektorzy departamentu Spółek Strategicznych Ministerstwa Skarbu Państwa Hubert Kierkowski i Karol Miłkowski będą pierwszymi świadkami przesłuchiwanymi przez komisję śledczą ds. PZU.
Miłkowski i Kierkowski będą przesłuchiwani przez komisję 10 lutego. 11 lutego komisja chce przesłuchać b. prezesa PZU Grzegorza Fulneczka i prezesa ABN Amro Polska (bank komercyjny) Marka Dojnowa.

Dobrosz poinformował, że w dalszej kolejności komisja wezwie jako świadków b. sekretarz stanu w ministerstwie skarbu Alicję Kornasiewicz, b. prezesa PZU Władysława Jamrożego, b. podsekretarza stanu w ministerstwie finansów Rafała Zagórnego i b. ministra skarbu Emila Wąsacza.

Według Długosza, komisja przyjęła wstępną listę świadków, która liczy 56 osób. Są na niej m.in.: premier Marek Belka, b. premierzy Jerzy Buzek i Leszek Miller, minister skarbu Jacek Socha, b. ministrowie skarbu: Andrzej Chronowski, Aldona Kamela-Sowińska, Sławomir Cytrycki i Wiesław Kaczmarek.

Przed komisją stawią się także b. ministrowie finansów - Leszek Balcerowicz i Grzegorz Kołodko, b. szef klubu AWS Marian Krzaklewski, b. prezes NIK Janusz Wojciechowski, prezes BIG Bank Gdański Bogusław Kott, b. prezesi PZU - Jan Monkiewicz, Jerzy Zdrzałka, Zygmunt Kostkiewicz, Zdzisław Montkiewicz i obecny prezes Cezary Stypułowski. Wezwany będzie także b. prezes PZU Życie Grzegorz Wieczerzak i szef Agencji Wywiadu Zbigniew Siemiątkowski.

Dobrosz poinformował, że jest to wstępna lista i mogą pojawić się na niej nowe osoby.

9 lutego prezydium komisji ma opracować wewnętrzny regulamin, który - jak powiedział Dobrosz - ma usprawnić pracę komisji śledczej.

ks, pap

Czytaj także

 0

Czytaj także