PO jednak przed PiS? (aktl.)

PO jednak przed PiS? (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Na Platformę Obywatelską w połowie kwietnia głosowałoby w wyborach do Sejmu - 25 proc. wyborców, na PiS - 20 proc., na LPR - 16 proc., na Samoobronę - 10 proc., na SdPl - 5 proc. - wynika z sondażu TNS OBOP.
Chęć pójścia do wyborów w  połowie kwietnia zadeklarowało 30 proc. Polaków.

Według OBOP, do Sejmu nie weszłyby PSL i SLD - po 4 proc., UW - 3 proc. wyborców, a także Ruch Katolicko-Narodowy (Antoniego Macierewicza) i Krajowa Partia Emerytów i Rencistów - po 2 proc. oraz Unia Pracy, PPS, Centrum, Ruch Społeczny, Nowa Lewica, Demokratyczna Partia Lewicy i ZChN, które uzyskały 1 proc. poparcia.

Równolegle przeprowadzono badanie, w którym na liście partii zamiast Unii Wolności znalazła się Partia Demokratyczna (tak określana jest nowa partia, którą będą tworzyć m.in. Władysław Frasyniuk, Jerzy Hausner i premier Marek Belka). PD uzyskała takie same wyniki jak UW w pierwszym badaniu - 3 proc. poparcia.

W stosunku do pierwszego badania zmieniły się nieco wyniki innych partii: do Sejmu nie weszłaby SdPL, a trafiłoby tam PSL.

Tym razem PO otrzymałaby 26 proc. głosów, PiS - 20 proc., LPR -  14 proc., Samoobrona - 10 proc., PSL - 6 proc., SdPl - 4 proc., SDL - 3 proc. głosów, a RKN i UP - po 2 proc. Inne partie - 1 proc. lub mniej.

W przypadku obu badań 18 proc. osób, które zamierzają głosować, nie wiedziały jeszcze, na kogo oddałyby swój głos.

TNS OBOP szacuje, że w pierwszym przypadku (z listą, na której była UW) PO powinna zdobyć 148 mandatów w Sejmie, PiS - 127, LPR -  95, Samoobrona - 61, SdPl - 27, a przedstawiciele mniejszości niemieckiej - 2 (przy założeniu, że zdobędą oni dwa mandaty).

W przypadku drugiego badania (po uwzględnieniu PD) PO wprowadziłaby do Sejmu 159 posłów, PiS - 118, LPR - 85, Samoobrona - 60, PSL - 36 i mniejszość niemiecka - 2.

W porównaniu z badaniem marcowym największy przyrost poparcia odnotowało PiS (8 pkt proc.), poparcie LPR wzrosło - w przypadku listy z UW - o 5 pkt proc., - w przypadku listy z PD - o 4 pkt Poparcie dla Platformy wzrosło odpowiednio o 1 i 3 pkt proc.

Od marca najbardziej pogorszyły się wyniki Samoobrony i SLD -  wyniki tych partii są każdorazowo o 6 pkt proc. gorsze o od poprzednich. Gorzej niż przed miesiącem wypadło PSL (spadek o  odpowiednio 4 i 3 pkt proc.)

UW, a na drugiej liście - PD, które uzyskały w marcu wyniki powyżej progu wyborczego, odnotowały spadek o 4 pkt proc. (Unia) i  3 pkt (Partia Demokratyczna).

Sondaż przeprowadzono od 12 do 17 kwietnia na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 945 dorosłych Polaków.

ks, pap

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====
 0

Czytaj także