Skok na telewizję (aktl.)

Skok na telewizję (aktl.)

Działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prowadzą do destabilizacji sytuacji w TVP i obniżenia jej rangi jako nadawcy publicznego - uważa prezes TVP Jan Dworak.
20 maja KRRiT przyjęła uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu Marka Ostrowskiego w RN TVP. W czwartek KRRiT wybrała Krzysztofa Czeszejko-Sochackiego na nowego członka Rady Nadzorczej RN TVP w  jego miejsce.

Dworak, który w czwartek uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, ocenił działania KRRiT jako szkodliwe dla telewizji.

Tadeusz Kowalski z RN TVP uważa, że Krajowa Rada przekroczyła swoje uprawnienia; uchwałę podjęła po oddaleniu przez sąd pozwu KRRiT o stwierdzenie nieważności mandatu Ostrowskiego. "Krajowa Rada nie zgadzając się z prawomocnym orzeczeniem sądu postanowiła zastąpić sąd. Tego rodzaju działania organu administracji państwowej są niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa" -  oświadczył Kowalski.

Lech Jaworski z KRRiT, który w czwartek głosował przeciw wyborowi nowego członka RN TVP, przypomniał że Ostrowski został w TVP3 zatrudniony na wniosek Ryszarda Pacławskiego (zawieszonego w  wykonywaniu czynności służbowych wiceprezesa TVP ds. programowych), a pozytywną opinię w tej sprawie wydało telewizyjne biuro prawne i biuro kadr.

Odmiennego zdania jest Anna Milewska (RN TVP). Jej zdaniem Marek Ostrowski nie miał prawa podejmować pracy w TVP. Uchwała KRRiT stwierdzająca wygaśnięcie mandatu Ostrowskiego stanowi - według niej - "skuteczną próbę przywrócenia ładu korporacyjnego w TVP".

W trakcie debaty Marek Jurek (PiS) przypomniał, że w latach poprzednich zdarzały się przypadki, kiedy członkowie RN TVP także byli zatrudnieni w telewizji. Chodzi o Bolesława Sulika, który był jednocześnie zastępcą dyrektora Agencji Filmowej TVP i Witolda Knychalskiego, zatrudnionego w OBOP-ie (gdzie TVP ma udziały).

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła w czwartek sprawozdanie KRRiT za rok ubiegły.

20 maja KRRiT podjęła uchwałę, w której stwierdziła, że mandat Marka Ostrowskiego w RN TVP wygasł w momencie, gdy podjął on pracę na stanowisku kierowniczym w TVP3. Ostrowski podjął tę pracę w  połowie września ubiegłego roku, a po kilku tygodniach z niej zrezygnował.

RN telewizji nie uznała decyzji KRRiT. Rada czeka na  rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie. W sądzie są dwa pozwy w  sprawie ważności mandatu szefa RN TVP - jeden złożył zawieszony wiceprezes Ryszard Pacławski, drugi - prezes TVP Jan Dworak. 6 lipca sąd rozpatrzy wniosek Dworaka.

W czwartek po południu u marszałka Sejmu został złożony wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu szefowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Danuty Waniek. Wniosek powstał z  inicjatywy PO, podpisali się pod nim także posłowie PiS i LPR -  łącznie ponad 115 osób.

em, ks, pap

Czytaj także

 0