A jednak Kaczyński? (aktl.)

A jednak Kaczyński? (aktl.)

Lech Kaczyński z poparciem ponad 19 proc. respondentów wysuwa się na pierwszą pozycję sondażu prezydenckiego TNS OBOP. W wyborach parlamentarnych zwyciężyłaby dziś Platforma Obywatelska, zdobywając 20 proc. głosów.
Drugi w rankingu prezydenckim jest Włodzimierz Cimoszewicz z 18- proc. wynikiem, a trzeci Donald Tusk, który otrzymał 17 proc. głosów respondentów. Kolejne miejsca zajęli: Andrzej Lepper (7 proc.), Zbigniew Religa (6 proc.), Maciej Giertych (4 proc.), Marek Borowski (3 proc.).

Na dalszych pozycjach uplasowali się: Maria Szyszkowska, Jarosław Kalinowski i Janusz Korwin-Mikke, którzy otrzymali po 1 proc. poparcia.

Nie więcej niż po 1 proc. respondentów opowiedziało się natomiast za Henryką Bochniarz, Stanisławem Tymińskim i Liwiuszem Ilaszem. 2 proc. ankietowanych wybrałoby jakiegoś innego kandydata, 16 proc. badanych nie miało jeszcze sprecyzowanych preferencji, a 5 proc. nie zagłosowałoby.

Natomiast wśród tych respondentów, którzy nie wykluczyli udziału w wyborach prezydenckich i mają sprecyzowane preferencje, wyniki kształtowałyby się - według sondażu - następująco: Lech Kaczyński (24 proc.), Włodzimierz Cimoszewicz (23 proc.), Donald Tusk (22 proc.), Andrzej Lepper (8 proc.), Zbigniew Religa (7 proc.), Maciej Giertych (5 proc.), Marek Borowski (4 proc.), Jarosław Kalinowski (2 proc.), Henryka Bochniarz (1 proc.), Janusz Krowin- Mikke (1 proc.), Stanisław Tymiński (1 proc.), Liwiusz Ilasz (0 proc.), Maria Szyszkowska (0 proc.). Na innego kandydata zagłosowałoby 2 proc. badanych.

W sondażu parlamentarnym na drugim miejscu uplasowało się PiS z  19-proc. poparciem, następnie po 7 proc. głosów uzyskały: LPR, Samoobrona, SLD. Poparcie dla pozostałych uwzględnionych w badaniu partii nie przekroczyło 5 proc. progu wyborczego.

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów uzyskała 3 proc. głosów, po 2 proc. PSL, koalicja SdPl-UP-Zieloni oraz Unia Polityki Realnej. 1 proc. badanych opowiedział się za Partią Demokratyczną-demokraci.pl.

21 proc. ankietowanych nie zdecydowało jeszcze, na jakie ugrupowanie oddać głos, a 8 proc. zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w wyborach.

Wśród respondentów, którzy nie wykluczyli udziału w wyborach parlamentarnych i mają sprecyzowane preferencje, PO zdobyłaby 28- proc. poparcie, PiS - 27 proc., po 10 proc.: LPR, Samoobrona, SLD, natomiast KPEiR - 5 proc.

PSL oraz koalicja SdPl-UP-Zieloni otrzymałyby po 3 proc. głosów, UPR - 2 proc., Partia Demokratyczna-demokraci.pl - 1 proc.

Według towarzyszącej sondażowi symulacji podziału mandatów w  Sejmie: PO zdobyłaby ich 152, PiS - 142, LPR - 49, Samoobrona -  48, SLD - 48. KPEiR - 19 i Mniejszość Niemiecka - 2.

Podziału głosów dokonano przy założeniu, że przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej otrzymają 2 mandaty. Różnica w liczbie mandatów przyznanych ugrupowaniom, które uzyskały tyle samo procent w badaniu, wynika z uwzględnienia rezultatu z miejscem po  przecinku.

Sondaż został przeprowadzony przez telefon w dniach 5-6 sierpnia na ogólnopolskiej próbie osób powyżej 18. roku życia. Na stronie internetowej nie podano liczby osób, które uczestniczyły w  sondażu.

ks, pap

Czytaj także

 0