Lustracja w TVP3

Lustracja w TVP3

Dyrektor TVP3 i Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego Andrzej Czapliński zrezygnował ze stanowiska. Rzecznika Interesu Publicznego zakwestionował prawdziwość jego oświadczenia lustracyjnego.
Zarząd TVP zwolnił Czaplińskiego z obowiązku świadczenia pracy. Jego obowiązki przejął Janusz Sejmej, dotychczasowy kierownik redakcji "Kuriera" - szef audycji informacyjnych telewizyjnej "Trójki". Czapliński był szefem TVP3 od maja 2004 r.; wygrał konkurs na to  stanowisko.

Ustawa lustracyjna mówi, że w przypadku powstania wątpliwości co do zgodności czyjegoś oświadczenia lustracyjnego z prawdą, Rzecznik informuje o tym tę osobę, a także o możliwości złożenia wyjaśnień. Potem RIP ma 6 miesięcy - albo na złożenie do  Sądu Lustracyjnego wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego albo na powiadomienie danej osoby o braku podstaw do złożenia takiego wniosku.

Tak było np. w przypadku Marka Belki: w 2004 r. ówczesny Rzecznik Bogusław Nizieński wszczął postępowanie wyjaśniające wobec Belki i  odebrał jego wyjaśnienia. W kwietniu 2005 r. nowy RIP Włodzimierz Olszewski zawiadomił premiera, że w związku z brakiem podstaw odstąpił od złożenia do Sądu Lustracyjnego wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

ks, pap

Czytaj także

 0