Kaczmarek szefem Prokuratury Krajowej (aktl.)

Kaczmarek szefem Prokuratury Krajowej (aktl.)

Nowym szefem Prokuratury Krajowej będzie Janusz Kaczmarek. Minister Zbigniew Ziobro ma powołać Kaczmarka w  miejsce Karola Napierskiego, który odszedł z prokuratury w zeszłym tygodniu.
Kaczmarek był już w resorcie sprawiedliwości w latach 2000-2001, gdy ministrem był Lech Kaczyński. Sprawował funkcję wiceprokuratora generalnego i nadzorował najpoważniejsze śledztwa, podobnie jak dwa lata później Kazimierz Olejnik.

Jako wiceprokurator generalny Kaczmarek nadzorował śledztwo w  sprawie Centrozapu, w ramach którego na polecenie prokuratury zatrzymano oficera katowickiej delegatury Urzędu Ochrony Państwa. Ten fakt okazał się finałem konfliktu między kierowanym przez Kaczyńskiego resortem sprawiedliwości z jednej strony, a z drugiej - z koordynatorem służb specjalnych Januszem Pałubickim i  ministrem SWiA Markiem Biernackim.

Sąd orzekł, że zatrzymanie oficera UOP było zasadne, ale  wcześniej premier Jerzy Buzek odwołał Kaczyńskiego z funkcji ministra. Od sierpnia 2001 r. Kaczmarek był wicedyrektorem Biura Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Krajowej.

Po objęciu władzy przez ekipę Leszka Millera Kaczmarek, będący nominalnie prokuratorem Prokuratury Krajowej, został mianowany na  funkcję Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku.

Dotychczasowy szef Prokuratury Krajowej Karol Napierski odszedł w  stan spoczynku pod koniec zeszłego tygodnia.

Kaczmarek ma 44 lata. Urodził się w Gdyni. Ukończył Uniwersytet Gdański, w 1985 r. po indywidualnym toku studiów, obronił z oceną bardzo dobrą pracę magisterską pt. "Granice dozwolonej działalności dziennikarskiej".

W 1985 r. podjął aplikację w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu, gdzie pracował do 1988 r. Od października 1988 r. w Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku. W 1991 r. powołany został na zastępcę Prokuratora Rejonowego w Gdańsku, a od 1993 do 2000 r. był Prokuratorem Rejonowym w Gdyni. Od października 2000 r. -  Prokurator Okręgowy w Gdańsku. Wieloletni członek Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym RP.

Prowadzi zajęcia z prawa karnego materialnego na Uniwersytecie M.Kopernika w Toruniu.

Kaczmarek udzielał się też jako wykładowca Studium Doskonalenia dla Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów w Gdańsku z zakresu zagadnień prawnych związanych z przemocą w rodzinie i szkole. Współorganizował program "Razem przeciw przemocy" wprowadzony w  trójmiejskich szkołach i ośrodkach wychowawczych.

Nowy Prokurator Krajowy ma na swym koncie też działalność i  publikacje naukowe. Był organizatorem konferencji o tematyce prawnej, w tym międzynarodowej: "Karnoprawne aspekty ochrony dziedzictwa kultury".

Członek zespołu naukowego zajmującego się problematyką świadka koronnego, zorganizowanej przestępczości oraz terroryzmu. Zespół pod kierownictwem prof. Emila Pływaczewskiego realizował taki grant naukowy.

Kaczmarek publikował w pismach "Przegląd Oświatowy", "Prokuratura i Prawo" oraz "Państwo i Prawo". Felietonista miesięcznika "Edukacja Prawnicza". Jest autorem książki "Porwania dla okupu", współautorem monografii "Przestępczość zorganizowana w ujęciu praktycznym".

ss, ks, pap

Czytaj także

 0