Prałat Jankowski ujawni agentów

Prałat Jankowski ujawni agentów

Ks. prałat Henryk Jankowski zamierza ujawnić w środę nazwiska tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, którzy inwigilowali go w 1987 r. podczas akcji "Zorza II", związanej z pielgrzymką do Polski Jana Pawła II.
Jak poinformował prałat Jankowski, lista agentów obejmuje ponad 60 osób. Mają być wśród nich być duchowni i działacze "Solidarności".

Pod koniec lipca ks. Jankowski ujawnił nazwiska 56 funkcjonariuszy SB i milicjantów, którzy inwigilowali go podczas akcji "Zorza II". Byli wśród nich m.in. wysocy funkcjonariusze SB z Gdańska i Warszawy, m.in. szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gdańsku, gen. Jerzy Andrzejewski. Prałata inwigilowali wtedy także milicjanci z wydziałów prewencji, ruchu drogowego oraz funkcjonariusze z wydziałów bezpieczeństwa miejskich komend MO.

Ks. Jankowski w czerwcu otrzymał z IPN ok. 300 stron materiałów dotyczących akcji "Zorza II" i wystąpił o udostępnienie danych inwigilujących go osób. Dokumenty ujawniły m.in. to, że SB uniemożliwiła mu spotkanie w Gdańsku z Ojcem Świętym podczas pielgrzymki w 1987 r. Doszło do tego dopiero w Częstochowie.

W akcję "Zorza II", wymierzoną m.in. w księży zajmujących się przygotowaniami pielgrzymki papieża na Wybrzeżu, zaplanowaną przez MSW już w 1986 r. i zakończoną w lipcu 1987 r., zaangażowanych było najprawdopodobniej kilkaset osób.

pap, ss

Czytaj także

 0