Macierewicz szefem Kontrwywiadu Wojskowego?

Macierewicz szefem Kontrwywiadu Wojskowego?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Antoni Macierewicz jest kandydatem premiera Jarosława Kaczyńskiego na szefa nowo powołanej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a Witold Marczuk na szefa Służby Wywiadu Wojskowego.
Według mediów szef MON Radosław Sikorski był przeciwny kandydaturze Macierewicza na szefa SKW.

Szefów SKW i SWW powołuje i odwołuje - na wniosek szefa MON - premier po zasięgnięciu opinii prezydenta, kolegium ds. służb specjalnych i sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

Macierewicz i Marczuk byli pełnomocnikami ds. tworzenia nowych służb - odpowiednio: kontrwywiadu wojskowego i wywiadu wojskowego. Po 30 września, kiedy przestały istnieć Wojskowe Służby Informacyjne, pełnią oni obowiązki szefów nowych służb: Macierewicz - SKW i Marczuk - SWW.

pap, ss
 0

Czytaj także