Rząd poparł mundurki i kamery w szkole

Rząd poparł mundurki i kamery w szkole

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nim, w szkołach pojawi się monitoring, mundurki i obowiązek korzystania z oprogramowania broniącego uczniom dostępu do niewłaściwych treści w Internecie.
Na konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej wicepremier zapowiedział, że projekt ustawy wpłynie do marszałka Sejmu we wtorek lub w środę. Podkreślił, że zapisane w nowelizacji - oraz w innych dokumentach, np. Karcie Nauczyciela - zmiany mają m.in. zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.

Jednym ze kroków w tym kierunku ma być wprowadzenie monitoringu. "Wprowadzamy podstawę prawną do wykorzystania środków na kamery w szkołach" - oznajmił Giertych.

Bezpieczeństwo ma też wzrosnąć w efekcie narzucenia szkołom obowiązku korzystania z oprogramowania zabezpieczającego dostęp do internetu. Jak tłumaczył Giertych, ma to zapobiegać dostępowi dzieci i młodzieży do "treści pornograficznych, pełnych przemocy i innych treści niepożądanych".

Nowelizacja ustawy wprowadza też do szkół obowiązkową Radę Rodziców. To jeden z elementów działań, "zmierzających do zaangażowania rodziców w programy wychowawcze oraz w odpowiedzialność za program wychowawczy szkoły" - zaznaczył wicepremier.

Minister poinformował, że w szkołach pojawią się mundurki. "Będzie możliwość, aby dyrektor zarządzał - w porozumieniu z Radą Rodziców - wprowadzenie w szkole jednolitego stroju" - zapowiedział szef resortu edukacji. Minister zaapelował do dyrektorów szkół, aby po wejściu w życie ustawy jak najszybciej ujednolicili stroje w swoich placówkach.

"Będziemy to nadzorować w ramach uprawnień MEN" - zapowiedział minister. Jak dodał, dobrze byłoby, gdyby mundurki różnych szkół nie były jednakowe.

Kolejnym elementem projektu jest zwiększenie roli stowarzyszeń i innych organizacji, zwłaszcza harcerskich, w życiu szkoły. "Chodzi o to, aby przez wychowanie rówieśnicze zapobiegać przemocy, patologiom oraz wychowywać" - podkreślił wicepremier.

Giertych dodał, że wprowadzi też zmiany w Karcie Nauczyciela, zgodnie z którymi nauczyciele będą funkcjonariuszami publicznymi.

Minister zapowiedział ponadto, że projekt nowelizacji umożliwi niepublicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym "wprowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci" oraz zapowiedział specjalne programy dla uczniów wybitnie zdolnych.

Będzie też zmiana w składzie komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko kuratora oświaty. Zwiększy się tu rola ministerstwa i wojewody - podkreślił minister.

Kolejna planowana zmiana dotyczy programu "tani podręcznik" i nakazuje szkolnym radom pedagogicznym uchwalać szkolny zestaw podręcznikowy, co ma oznaczać, że rada przyjmie programy nauczania i szkolne zestawy podręcznikowe raz na cztery lata.

pap, ab

Czytaj także

 0