Pastel Wyspiańskiego z kolekcji Banku Pekao na wystawie w Londynie

Pastel Wyspiańskiego z kolekcji Banku Pekao na wystawie w Londynie

Pastel „Bratki” Stanisława Wyspiańskiego
Pastel „Bratki” Stanisława Wyspiańskiego / Źródło: Pekao SA
Pastel „Bratki” autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, należący do Banku Pekao i zdeponowany w Muzeum Narodowym w Krakowie, można zobaczyć na wystawie pt. „Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuki Rzemiosł, 1890-1918”, którą zorganizowała William Morris Gallery w Londynie. Jest to pierwsza tak szeroko przedstawiająca dorobek młodopolskich artystów zagraniczna prezentacja ich dzieł, która w sposób szczególny przybliża zwłaszcza bogatą twórczość Stanisława Wyspiańskiego.

„Bratki” i „Orzeł” są jednymi z najcenniejszych dzieł wchodzących w skład kolekcjiprawie 1200 eksponatów, które – w wyniku fuzji, przejęć i inwestycji poczynionych przez Bank Pekao w latach 90. – stały się jego własnością.

Obie prace Wyspiańskiego przekazane zostały przez Pekao w depozyt Muzeum Narodowemu w Krakowie, wzbogacając imponującą krakowską kolekcję dzieł autora. Pastel „Bratki” został wypożyczony przez londyńską William Morris Gallery, która organizuje pierwszą na świecie wystawę poświęconą polskiej secesji pt. „Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł, 1890-1918”. Przy jej tworzeniu szczególny akcent został położony na zaprezentowaniu zwiedzającym twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Po raz pierwszy dorobek tego wybitnego artysty będzie prezentowany poza granicami naszego kraju.

Pastel „Bratki” jest prezentowany publiczności po raz pierwszy od 90 lat, a zatem jest to naprawdę niezwykłe wydarzenie dla miłośników sztuki. Cieszę się, że jedna z dwóch prac Stanisława Wyspiańskiego, które Pekao posiada w swoich zbiorach, stała się elementem pierwszej zagranicznej wystawy prezentującej dokonania młodopolskich twórców, dzięki czemu jako mecenas polskiej kultury mamy wkład w jej promocję za granicą. Chcemy umożliwić obcowanie ze sztuką jak najszerszemu gronu odbiorców, dlatego już niebawem udostępnimy szerokiej publiczności całokształt naszej kolekcji, która obejmuje zarówno prace klasyków, jak i współczesnych artystów. Aktualnie dobiegają końca prace nad projektem naszej wirtualnej galerii. Do jej zwiedzania już dziś bardzo serdecznie zapraszam podkreśla Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

„Bratki” to projekt wykonany w 1897 r. przez Wyspiańskiego do polichromii w kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie. Namalowany został pastelami na papierze i naklejony na tekturę. „Bratki” to jeden z trzech motywów kwiatowych (obok róż i nasturcji), którymi artysta dopełnił geometryczną kratownicę na ścianach w prezbiterium, transepcie i zachodnim przęśle krzyża greckiego kościoła Ojców Franciszkanów.

Wystawa „Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł, 1890-1918” została zorganizowana przez William Morris Gallery w Londynie we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Instytutem Kultury Polskiej, a odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach międzynarodowego programu „Kultura Inspirująca”. Ekspozycję można zwiedzać od 9 października 2021 do 30 stycznia 2022.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 233 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie dwóch najbardziej odpornych wśród 50 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).
Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.
 0

Czytaj także