20 lat od śmierci Marka Kotańskiego. „Anioł na ziemi, niech spoczywa w pokoju”

20 lat od śmierci Marka Kotańskiego. „Anioł na ziemi, niech spoczywa w pokoju”

Marek Kotański
Marek Kotański Źródło: Facebook / Monar
19 sierpnia 2002 roku zginął Marek Kotański. Twórca „Monaru” zmarł w wyniki obrażeń poniesionych w wypadku samochodowym.

– Cią­gle pa­mię­tam tę noc z nie­dzie­li na po­nie­dzia­łek. Spa­łam, kiedy o 2.30 za­dzwo­nił te­le­fon. Ode­brał mąż. Zdą­żył po­wie­dzieć tyl­ko: „Tak, słu­cham”, gdy usia­dłam rap­tow­nie na łóż­ku i za­py­ta­łam: „Ta­ta nie ży­je?” Nie wiem, skąd to wie­dzia­łam. – wspominała w wywiadzie dla „Vivy!” Joanna, córka Marka Kotańskiego. Feralnego dnia jej ojciec jechał autem przez Nowy Dwór Mazowiecki. Nagle na jezdnię wszedł pijany mężczyzna. Kotański chciał go ominąć, jednak wpadł w poślizg. Uderzył w drzewo i poniósł śmierć.

Monar. Największe dzieło Marka Kotańskiego

W kraju Kotański był znany jako „Anioł wyklętych” – opiekun bezdomnych i ostatnia nadzieja narkomanów. Pierwszy Monar, jako ruch społeczny założył w 1978 r. i przekształcił w oficjalne stowarzyszenie od 1981. Miejsce zajmuje się pomocą osobom uzależnionym, chorym, bezdomnym. Wyznacza nowe kierunki w przeciwdziałaniu najbardziej palącym problemom społecznym. Co istotne, Kotański zaczął pracować metodą społeczności terapeutycznej wzorowanej na doświadczeniach Synanonu – założonej przez Charlesa Dedericha pierwszej w świecie organizacji stawiającej sobie za cel leczenie narkomanów właśnie tą metodą. Efekty okazały się dużo lepsze niż się spodziewano. Obecnie działa już ponad 157 ośrodków Monaru.

W 1993 założył Markot – Ruch Wychodzenia z Bezdomności. Obejmował on 100 ośrodków dla bezdomnych, samotnych matek z dziećmi, osób niepełnosprawnych, terminalnie chorych. Rozwinął również system pomocy dla osób opuszczających więzienia, działający od 1994. Osoby zgłaszające się do ośrodków Kotańskiego odzyskiwały nowe życie – kończyli terapie, kursy zawodowe, znajdowali pracę. Charyzmatyczny społecznik za wszelką cenę chciał wyrwać ludzi ze szponów nałogu i dawać szansę na zmianę trudnej sytuacji życiowej.

Od 2002 corocznie organizowane były koncerty charytatywne „Dzień Kotana – Daj siebie innym”, poświęcone jego pamięci. Marek Kotański otrzymał również Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w 1996 roku, oraz pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Grób Marka Kotańskiego znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

facebookCzytaj też:
Piłka uliczna dla bezdomnych i narkomanów. „Sami musimy mieć do siebie zaufanie”

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl / Monar
 0

Czytaj także