Colin Far­rell zagra w dru­gim se­zo­nie se­ria­lu "De­tek­tyw"