Biblijne wydarzenia oczami bohaterów. Rusza cykl "Biblia" na kanale History

Biblijne wydarzenia oczami bohaterów. Rusza cykl "Biblia" na kanale History

Cykl "Biblia" to także wspaniała grafika komputerowa (Chrystus kroczący po falach, mat. prasowe)
Ekranizacja Biblii, najstarszej księgi świata, widzianej oczami jej bohaterów zostanie pokazana na kanale History. Cykl rozpocznie się w najbliższą niedzielę 23 listopada o godz. 22:00.
Cykl „Biblia” próbuje odświeżyć nasze spojrzenie na najbardziej znaną Księgę na świecie. Zamiast pokazywać monumentalne biblijne wydarzenia przez pryzmat wiary czy religii, pokazuje je w inny sposób. Oglądamy je bowiem z perspektywy bohaterów, których czyny odcisnęły się na Starym i Nowym Testamencie. Przyglądamy się zmaganiom żywych ludzi z prawdziwymi problemami, od Abrahama i Noego, przez Mojżesza i Dawida, po Jezusa i Apostołów, przedstawionymi tak, by były zrozumiałe dla współczesnego widza.

Zobaczmy m.in. jak mogły przeżyć zaginione plemiona Izraela, jak od strzału z procy przewrócił się Goliat, jak wyglądała wieś Nazaret, w której dorastał Jezus, a nawet to, jakie represje stosowali Rzymianie wobec buntowników.

W ekranizacji, która zobaczymy, historyczne dowody przeplatają się z udramatyzowanymi inscenizacjami.

Odcinek 1 (niedziela, 23 listopada, godz. 22:00)
Początki
Noego omija gniew Boga; Abraham dociera do Ziemi Obiecanej, ale musi udowodnić swoją wiarę w Boga; Mojżesz wyprowadza swój lud z Egiptu, a jego wiara w Boga zostaje wynagrodzona, gdy rozstępuje się Morze Czerwone, by umożliwić Izraelitom ucieczkę przed rydwanami faraona; Mojżesz otrzymuje ostatnią wiadomość od Boga – Dziesięć Przykazań.

Odcinek 2 – niedziela, 30 listopada, godz. 22:00
Ojczyzna
Jozue zdobywa Jerycho; Delila zdradza Samsona, gdy Izraelici walczą z Filistynami; Samuel namaszcza Dawida na króla, co może wywołać wojnę domową; Saula zżera zazdrość, gdy Dawid pokonuje Goliata; król Dawid wprowadza Izrael w złoty wiek, ale wkrótce ulega żądzy władzy i wdziękom Batszeby; Bóg wybacza Dawidowi, a jego syn Salomon buduje świątynię w Jerozolimie.

Odcinek 3 – niedziela, 7 grudnia, godz. 22:00
Nadzieja
Żydzi stają się niewolnikami Babilonu; Daniel zostaje wrzucony do jaskini lwów, ale jego niezachwiana wiara sprawia, że Bóg go oszczędza; Żydzi w końcu mogą powrócić do Jerozolimy; anioł Gabriel zapowiada Maryi, że urodzi dziecko; Józef podczas spisu powszechnego wiezie ją do Betlejem i tam rodzi się Jezus; Święta Rodzina ucieka przed Herodem, który każe zabić w Betlejem wszystkie niemowlęta płci męskiej; Judeą rządzi bezwzględny Piłat; Jan chrzci Jezusa, który jest teraz gotów rozpocząć swą misję – i rewolucję.

Odcinek 4 – niedziela, 14 grudnia, godz. 22:00
Misja
Jezus karmi tłumy w Galilei i ożywia Łazarza; Jezus wjeżdża do Jerozolimy na osiołku – ogłaszając się Mesjaszem; Jezus wypędza kupców ze świątyni; Kajfasz namawia Judasza, by zdradził Jezusa; podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus wywołuje poruszenie wśród Apostołów, mówiąc: jeden z was mnie zdradzi; Jezus zostaje aresztowany i skazany na śmierć, a jego uczniowie rozpraszają się.

Odcinek 5 – niedziela, 21 grudnia, godz. 22:00
Męka
Piotr wypiera się Jezusa, a Judasz się wiesza; tłum domaga się śmierci Jezusa; Jezus zostaje ukrzyżowany, ale gdy Maria Magdalena idzie do jego grobu, spotyka go żywego; Jezus nakazuje uczniom, by głosili całemu światu Dobrą Nowinę, ale spotyka ich za to nienawiść, a nawet śmierć; Paweł doznaje cudownej przemiany na drodze do Damaszku; Jan otrzymuje objawienie: Jezus powróci, a wszyscy, którzy wytrwają w wierze, zostaną nagrodzeni.

Ważnym elementem serialu jest grafika komputerowa 3D.

mat. prasowe

Czytaj także

 1
  • Adrian S. IP
    Dwa stulecia badań Biblii, poważnych badań uprawianych przez historyków, językoznawców i egzegetów, jasno wskazujących, gdzie jest możliwe echo wydarzeń historycznych, a gdzie- w zdecydowanej większości- legendy i klechdy spisane i kompilowane w konkretnym celu i przez jakie grupy ludzi.. Ale nie, w telewizji i mediach nadal te opowieści są przedstawiane literalnie, w hamerykańskim, kretyńskim powiedzmy sobie szczerze, stylu a'la hollywood (błyski i efekty i zero treści)
    I nadal brak ciekawych stricte naukowych programów ukazujących rozwój debaty nt Biblii, wielka szkoda

    Hindusi nakręcili wieloodcinkową ekranizację Mahabharatty, dlaczego kanał History go nie "puści"?..