Wiesław Myśliwski na 80 urodziny dostanie honorowe obywatelstwo Kielc

Wiesław Myśliwski na 80 urodziny dostanie honorowe obywatelstwo Kielc

Okładki nagrodzonych Nike książek Myśliwskiego. Obie wydało wydawnictwo Znak (fot. mat. prasowe)
Wiesław Myśliwski, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich, otrzyma 29 maja honorowe obywatelstwo Kielc. Rada Miasta nada go literatowi na wniosek senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za "stałe i bliskie" związki z regionem świętokrzyskim.

Jak głosi uchwała senatu UJK, nadanie pisarzowi honorowego obywatelstwa miasta, które jest stolicą ziemi świętokrzyskiej, podniesie rangę obchodów 80. urodzin Myśliwskiego, organizowanych na  Kielecczyźnie z tej okazji. Nadzwyczajna sesja rady Kielc, na której przyznane zostanie pisarzowi honorowe obywatelstwo miasta, odbędzie się w siedzibie Muzeum Narodowego - zabytkowym pałacu biskupów krakowskich.

Wiesław Myśliwski jest autorem powieści: "Nagi sad", "Pałac", "Kamień na kamieniu", "Widnokrąg", "Traktat o łuskaniu fasoli". Za dwie ostatnie z wymienionych pisarz został jedynym - jak dotąd - dwukrotnym laureatem nagrody Nike. W literackim dorobku pisarza ważne są także dramaty - "Złodziej", "Klucznik", "Drzewo" i "Requiem dla gospodyni". Myśliwski we wszystkich swoich utworach opowiada o życiu mieszkańców XX-wiecznej polskiej wsi, podlegających procesowi rozległych i  gwałtownych przemian gospodarczych, społecznych i cywilizacyjnych.

Przed pięcioma laty Wiesław Myśliwski otrzymał w Kielcach tytuł doktora honoris causa Akademii Świętokrzyskiej – poprzedniczki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - nadany uchwałą senatu uczelni "w uznaniu wielkości dorobku o uniwersalnym i humanistycznym przesłaniu".

Myśliwski urodził się w 1932 r. w Dwikozach koło Sandomierza. Po ukończeniu studiów polonistycznych na KUL pracował w  Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. W latach 1975-1990 kierował redakcją kwartalnika "Regiony", redagował także dwutygodnik "Sycyna". Od prawie 50 lat jest obecny w literaturze; każda jego nowa książka staje się wydarzeniem literackim i kulturalnym.

W 2002 roku Wiesław Myśliwski został uhonorowany w Kielcach symboliczną statuetką "Duma regionu", przyznawaną osobom, "których dorobek ma wartość uniwersalną, a korzenie regionalne"

em, pap

Czytaj także

 0