KRASP apeluje o pilne działania w odpowiedzi na kryzys klimatyczny

KRASP apeluje o pilne działania w odpowiedzi na kryzys klimatyczny

Wysuszanie zbiorników wodnych, zdjęcie ilustracyjne
Wysuszanie zbiorników wodnych, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. namelth
O podjęcie pilnych, zdecydowanych działań, będących odpowiedzią na kryzys klimatyczny - "największy kryzys, który zagraża naszej cywilizacji" – zaapelowała do władz państwowych, samorządowych, członków wspólnoty akademickiej Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) o podjęcie pilnych, skutecznych działań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i środowiskowy, opublikowano w piątek na stronie internetowej KRASP.

„Biorąc pod uwagę globalny kryzys klimatyczny i środowiskowy, którego diagnozę znajdujemy w licznych raportach naukowych, analizach ONZ, raportach agencji Unii Europejskiej, a także stanowiskach różnych gremiów naukowych w naszym kraju i poza jego granicami, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwraca się do władz państwowych, samorządowych, wszystkich obywateli, a zwłaszcza członków wspólnoty akademickiej – studentów, doktorantów i pracowników uczelni w całym kraju o podjęcie pilnych, zdecydowanych działań, będących odpowiedzią na największy kryzys, który zagraża naszej cywilizacji” – czytamy w apelu podpisanym przez przewodniczącego KRASP, rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta.

Rektorzy zauważają, że w XX wieku nastąpił spektakularny rozwój cywilizacyjny i wzrost dobrobytu wielu ludzi. Dokonał się on jednak kosztem zaburzenia ekosystemów i doprowadził do stanu zagrożenia klimatycznego, „stawiając pod znakiem zapytania dalszy los naszego gatunku, także w związku z postępującym przyrostem liczby ludności świata”. „Przekroczyliśmy już próg bezpieczeństwa w odniesieniu do niektórych z czynników środowiskowych kluczowych dla funkcjonowania naszej planety. Stoimy w obliczu niestabilności, a nawet możliwości załamania się światowej gospodarki i systemu finansowego” – prognozują.

Jak oceniają, podejmowane do tej pory działania zaradcze są niewystarczające i sytuacja będzie się pogarszać szybciej, niż kiedykolwiek. Na dokonanie zmian – czytamy w apelu – nie jest jeszcze za późno pod warunkiem, że działania zaczną się natychmiast na każdym poziomie: od lokalnego, po globalny. Zmiany według rektorów muszą objąć wszystkie sfery życia ekonomicznego, społecznego i politycznego, a także technologii.

„Jeśli nie zajdą i nie nastąpi konieczna zmiana, czekają nas katastrofalne konsekwencje ocieplenia klimatu, niebezpieczna utrata różnorodności biologicznej i w efekcie niezliczone ludzkie cierpienia. Patrząc na zamykające się okno czasowe dla możliwych jeszcze działań, musimy postawić sobie pytanie, czy zdążymy zareagować i zażegnać globalny kryzys klimatyczny. Musimy robić znacznie więcej, niż do tej pory, aby zachować tę szansę. Opóźnianie działań jest zbyt kosztowne dla społeczeństwa i gospodarki; może mieć też dramatyczny wpływ na losy miliardów ludzkich istnień” – czytamy w dokumencie KRASP.

Rektorzy podkreślają, że uniwersytety powinny odgrywać znaczącą rolę w przewidywaniu skutków działalności człowieka, edukowaniu o nich i proponowaniu nowych rozwiązań służących kształtowaniu zrównoważonego rozwoju społeczeństw. „Mamy moralny obowiązek ostrzegać ludzkość o groźnym egzystencjalnym zagrożeniu. Dzisiejszy globalny kryzys to problem, który dotyczy nas wszystkich” – podkreślają autorzy apelu, wzywając do rozwiązania kryzysu przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych: przyrodniczych, medycznych, ścisłych i technicznych, humanistycznych i społecznych.

„Oczekujemy od członków środowiska naukowego i studentów aktywnego udziału we wdrażaniu koniecznych zmian w naszych uczelniach oraz aktywnego włączenia się w działania poza nimi” – kończą. Przypominają też słowa Magna Charta Universitatum: „Uniwersytety muszą przekazywać przedstawicielom przyszłych pokoleń taką wiedzę i umiejętności, które nauczą ich, a pośrednio także innych, poszanowania pełnej harmonii ich naturalnego środowiska i życia jako takiego”.

Czytaj też:
Kosiarka zatruwa środowisko bardziej, niż 50 samochodów osobowych. Branża motoryzacyjna poszukuje paliw alternatywnych

 2

Czytaj także