CSR pod napięciem

CSR pod napięciem

Sztuczna Góra Kamieńsk
Sztuczna Góra Kamieńsk / Źródło: Materiały prasowe, PGE Polska Grupa Energetyczna
PGE Polska Grupa Energetyczna prowadzi biznes odpowiedzialny społecznie. Rekultywacja dawnych wyrobisk, edukacja dzieci i młodzieży, bliska współpraca z lokalnymi społecznościami to tylko niektóre przejawy takiego rozumienia biznesu.

Rekultywacja dawnych wyrobisk, edukacja dzieci i młodzieży, bliska współpraca z lokalnymi społecznościami to tylko niektóre przejawy takiego rozumienia biznesu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR z ang. Corporate Social Responsibility) – nazwa tak długa, że aż nudna i niezrozumiała. Większości Polaków kojarzy się z tym, że jakaś firma postawi przedszkole dla dzieci pracowników albo da więcej wolnego pracującym mamom. Ale co tak naprawdę robi biznes, żeby być odpowiedzialnym? – Głównym przejawem odpowiedzialności naszej firmy jest budowanie wartości dla akcjonariuszy, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilności zatrudnienia przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań otoczenia społecznego – mówi Maciej Szczepaniuk, rzecznik prasowy PGE Polskiej Grupy Energetycznej. PGE to największe w Polsce przedsiębiorstwo sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i zysku. Rocznie sprzedaje 39 TWh energii elektrycznej, która trafia do ponad 5,2 mln polskich klientów. Swoją aktywność na rzecz odpowiedzialnego biznesu realizuje na każdym etapie działalności: od produkcji przez dystrybucję aż po sprzedaż energii elektrycznej. Dlatego PGE nieprzerwanie od pięciu lat znajduje się wśród firm giełdowego Respect Index. To indeks spółek odpowiedzialnych społecznie, które są notowane na warszawskiej giełdzie. Poza tym PGE należy do inicjatywy ONZ Global Compact. To wezwanie skierowane do władz i biznesu, żeby w swojej działalności kierowali się dziesięcioma podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

PGE pokazuje, że biznes może być odpowiedzialny

– Odpowiedzialność firmy powinna obejmować także środowisko naturalne, czyli miejsce, w którym prowadzi swoją działalność – odpowiada Maciej Szczepaniuk. PGE stale zmniejsza wpływ na środowisko poprzez modernizację infrastruktury, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz ochronę przyrody i rekultywację obszarów po zakończeniu eksploatacji. Szczepaniuk mówi, że spółka zdaje sobie sprawę z tego, że w znaczący sposób korzysta ze środowiska naturalnego, dlatego PGE zawsze stara się przywrócić tereny pogórnicze lokalnym społecznościom. Na przykład w miejscu odkrywki w Bełchatowie powstanie atrakcyjny kompleks turystyczny z najgłębszym i jednym z największych w Polsce jezior. Dzięki podejmowanym inwestycjom na wielu dotychczasowych wyrobiskach powstały kompleksy leśne i zbiorniki wodne. Działania na rzecz środowiska naturalnego to tylko ułamek tego, co PGE robi dla otoczenia. Ważnym obszarem aktywności są programy Fundacji PGE oraz wspieranie lokalnych społeczności, organizacji i instytucji poprzez udzielane darowizny. W ubiegłym roku spółka przeznaczyła na cele charytatywne 6 mln zł. Tylko dwie firmy w Polsce mogą się pochwalić lepszym wynikiem.

Boiska, świetlice i edukacja, czyli PGE blisko ludzi

PGE jest silnie obecna wśród społeczności lokalnych, inwestując w infrastrukturę, czyli udzielając wsparcia dla regionalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. – Wiele inicjatyw podejmowanych jest również w ramach wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Udało się zrealizować m.in. takie projekty, jak budowa boiska, placów zabaw czy remonty świetlic wiejskich – wylicza Maciej Szczepaniuk. W latach 2014-2015 w programie „Pomagamy” wzięło udział ponad 200 wolontariuszy PGE – pracowników i członków ich rodzin, którzy przepracowali społecznie 16,5 tys. godzin w czasie wolnym, realizując 70 projektów w 35 miejscowoś ciach. CSR w wydaniu PGE to także edukacja. Firma uczy, jak bezpiecznie i oszczędnie korzystać z energii elektrycznej. Niektóre spółki z grupy organizują autorskie projekty edukacyjne. W ten sposób PGE chce dotrzeć do jak największej grupy użytkowników energii elektrycznej oraz kształtować dobre nawyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Inwestycje w CSR to nie tylko moda czy konieczność wynikająca z prawa czy zasad. To przede wszystkim dobrowolne dbanie przez firmy o zrównoważony rozwój, dobrobyt i zdrowie lokalnych społeczności.

Więcej możesz przeczytać w 22/2016 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Czytaj także

 0