PKP Intercity inwestuje w ekologię

PKP Intercity inwestuje w ekologię

Pentolino
Pentolino / Źródło: Materiały prasowe
Pociągi stanowią jeden z najbardziej ekologicznych środków komunikacji, dlatego są transportem przyszłości. PKP Intercity deklaruje kolejne inwestycje w proekologiczne rozwiązania.

Pociągi Pendolino, PesaDART i FLIRT3, które ma w swojej flocie PKP Intercity, zostały zaprojektowane z myślą o ochronie środowiska i zbudowane z ekologicznych materiałów podlegających recyklingowi. System odzyskiwania energii sprawia, że pociągi mogą oddawać do sieci trakcyjnej energię wytworzoną podczas hamowania. Nowoczesne pociągi typu EZT są cichsze od innych. Dodatkowo coraz więcej składów PKP Intercity jest wyposażanych w toalety z obiegiem zamkniętym, co przyczynia się do ochrony powierzchni ziemi i wód gruntowych. Trwa przetarg na zakup kolejnych 12 nowoczesnych składów zespolonych, które będą przyjazne środowisku. Ekologiczne rozwiązania zastosowano również w lokomotywach PKP Intercity. Zmodernizowane pojazdy serii SM/SU42 oraz nowe lokomotywy SU160 mają silniki spełniające nowe normy emisji spalin. Pozwala to na znaczne ograniczenie emisji cząstek stałych czy tlenków azotu, co wydatnie wpływa na mniejsze zanieczyszczenie powietrza.

Naprawy, konserwacja i czyszczenie

PKP Intercity przy pracach technicznych, związanych z przeglądami oraz serwisem pociągów, wykorzystuje substancje zgodne z restrykcyjnymi normami europejskimi. Procedura PKP Intercity dotycząca gospodarowania odpadami przemysłowymi i komunalnymi zapewnia przekazywanie odpadów wytworzonych w zapleczach technicznych najpierw do odzysku, w tym recyklingu, a potem, jeśli nie nadają się ponownego wykorzystania, do unieszkodliwienia.

W ramach wartej 7 mld zł strategii taborowej przewoźnik modernizuje 15 stacji postojowych. Zostaną one wyposażone m.in. w siedem automatycznych myjni z oczyszczalnią ścieków, odzyskiem wody szarej i technologią zbierania deszczówki. Obiekty całoroczne zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne, które będą stanowić źródło energii na potrzeby własne myjni. Zastosowane rozwiązania pozwolą na ograniczenie zużycia wody i zwracanie jej do obiegu do ponownego wykorzystania.

Bocznice kolejowe

W programie modernizacji i przebudowy bocznic kolejowych PKP Intercity na lata 2018-2025 zaplanowano ok. 150 inwestycji na kwotę ponad 900 mln zł. Nowoczesne zaplecza techniczne umożliwią redukcję negatywnego wpływu na otoczenie przez ograniczanie emisji zanieczyszczeń do ziemi, wody i atmosfery w wyniku mniejszej emisji spalin, hałasu i substancji szkodliwych.

Tylko w 2019 r. zaplanowano realizację 76 inwestycji infrastrukturalnych w zakresie stacji postojowych i infrastruktury towarzyszącej o wartości ponad 93 mln zł. Efektem będzie polepszenie efektywności i podniesienie komfortu pasażerów m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Gdyni, Lublinie, Krakowie, Szczecinie czy Poznaniu.

Na pokładzie pociągów

Posiłki i poczęstunki na pokładzie pociągów są serwowane z zachowaniem dbałości o ekologię. Posiłki są podawane w naczyniach porcelanowych i z metalowymi sztućcami lub w tekturowych naczyniach jednorazowych. Naczynia do dań na wynos wykonane są z trzciny cukrowej, napoje ciepłe są serwowane w kubkach papierowych. Podczas grudniowego szczytu klimatycznego we wszystkich pociągach kursujących do i z Katowic w ramach projektu pilotażowego do posiłków dodawano sztućce wykonane z ekologicznych surowców.

Artykuł został opublikowany w 9/2019 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także