Żywiec Zdrój – biznes po stronie natury

Żywiec Zdrój – biznes po stronie natury

Żywiec Zdrój – biznes po stronie natury
Żywiec Zdrój – biznes po stronie natury / Źródło: materiały prasowe
Dążymy do tego, by nasza działalność była możliwie neutralna dla środowiska. Troska o przyrodę jest wpisana w DNA firmy – mówi Edyta Krysiuk-Kowalczyk, dyrektor ds. jakości i zrównoważonego rozwoju w Żywiec Zdrój.

Misja Żywiec Zdrój opiera się na dwóch elementach – zachęcacie ludzi, by pili zdrowo i jesteście po stronie natury. Co to dokładnie znaczy?

Fundamentem naszej misji jest dbanie o prawidłowe nawodnienie Polaków i działanie dla dobra natury. Firma wiele uwagi poświęca promowaniu odpowiednich nawyków picia wody oraz bierze pełną odpowiedzialność za swoje produkty i wszystko, co jest z nimi związane. Dotyczy to również opakowań, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu wysokiej jakości produktów i ich bezpieczeństwa – niezależnie od czasu i miejsca ich zakupu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że plastikowe opakowania stały się jednym z kluczowych wyzwań obecnego świata, dlatego wprowadzamy coraz to nowsze rozwiązania i podejmujemy inicjatywy, by nasza działalność miała jak najmniejszy wpływ na środowisko.

Jednym z obszarów, na który Żywiec Zdrój zwraca szczególną uwagę, jest ochrona zasobów wodnych. Jakie działania realizujecie w tym zakresie?

Troska o zasoby wodne jest dla nas czymś naturalnym. Prowadzimy liczne działania edukacyjne, poprzez które uświadamiamy konsumentom, jak odpowiedzialnie gospodarować wodą, np. w ramach programu „Mamo, tato, wolę wodę!”. Angażujemy się także w inicjatywy naszych partnerów, np. program „Łapmy wodę”, którego pomysłodawcą jest Fundacja Ekologiczna Arka. W ramach programu „Po stronie natury”, który realizujemy już od 11 lat, zasadziliśmy ponad 8 mln drzew, aby zadbać o retencję wody w środowisku. Dbamy również o bioróżnorodność siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych na wybranych terenach powiatu żywieckiego w ramach programu „Kwietne łąki”. Dużą uwagę przykładamy również do tego, aby w procesie produkcji ograniczyć możliwie zużycie wody na cele przemysłowe, zaś w procesie pozyskiwania wody pobieramy wyłącznie taką jej ilość, która jest uważana za nadwyżkę w źródłach wód podziemnych.

A co z działalnością samych zakładów? Jakie proekologiczne rozwiązania w nich wdrażacie?

Dążymy do tego, by ich działalność była możliwie neutralna dla środowiska. Dlatego wdrażamy w nich innowacyjne technologie, które przybliżają nas do osiągnięcia tego celu. Dla przykładu – w naszym zakładzie w gminie Radziechowy-Wieprz stosujemy urządzenia odzyskujące ciepło wytwarzane przez pracujące instalacje, nowoczesne napędy linii produkcyjnych oraz system inteligentnego sterowania oświetleniem LED. To m.in. tego typu działania i innowacje wdrażane w naszych zakładach pozwoliły nam od 2007 r. zredukować emisję dwutlenku węgla aż o 47 proc., a także zmniejszyć zużycie energii elektrycznej oraz ciepła w procesie produkcyjnym.

Edyta Krysiuk-Kowalczyk
Ekspert z ponad 19-letnim stażem w branży FMCG. Od ponad siedmiu lat związana ze spółką Żywiec Zdrój, w której zajmuje stanowisko dyrektora ds. jakości i zrównoważonego rozwoju.

Wiele uwagi Żywiec Zdrój poświęca także kwestii opakowań plastikowych. Jakie działania podejmujecie w tej kwestii?

Żeby dobrze zrozumieć istotę zagadnienia, musimy uświadomić sobie, czym jest plastik i czym nigdy nie powinien się stać. Plastik jest surowcem, z którego powstają m.in. opakowania zapewniające bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów spożywczych. Nie jest natomiast śmieciem – nigdy nie powinien trafiać do środowiska. Dlatego zobowiązaliśmy się do działania na rzecz bardziej efektywnego systemu zbiórki butelek PET i ich recyklingu w Polsce. Podczas Szczytu Klimatycznego ONZ w Katowicach ogłosiliśmy bezprecedensowe w Polsce zobowiązanie: w 2020 r. taka sama ilość plastiku, jaką wprowadzimy na rynek, zostanie z niego zebrana i poddana recyklingowi. Zeszły rok zamknęliśmy ze wskaźnikiem sięgającym 67 proc. To dla nas niezwykle ważny krok, gdyż w ten sposób przyczyniamy się do rozwoju idei gospodarki o obiegu zamkniętym, w myśl której plastik powinien być przetwarzany i ponownie wykorzystany do produkcji opakowań.

W Żywiec Zdrój systematycznie zwiększamy udział przetworzonego plastiku (rPET) w produkcji naszych butelek – obecnie stanowi on ok. 15 proc. – a w ubiegłym roku wprowadziliśmy na rynek butelkę w 100 proc. wykonaną z tworzywa pochodzącego z recyklingu. Zastosowanie takiego materiału do jej produkcji pozwoliło na zredukowanie zużycia ropy naftowej do zera oraz ograniczenie emisji CO2 o 45 proc. Są to dowody na to, że plastik jest niezwykle cennym surowcem. Kluczowe jest jednak, żebyśmy wszyscy zaczęli go tak traktować. Tu niezbędna jest odpowiednia edukacja w zakresie prawidłowej segregacji i recyklingu, w którą Żywiec Zdrój również się angażuje.

100 proc.
100 proc. plastiku wprowadzonego przez Żywiec Zdrój na rynek zostanie z niego zebrane i poddane recyklingowi w 2020 r.
8 mln
8 mln drzew posadził Żywiec Zdrój w ramach programu „Po stronie natury”

Jakie działania edukacyjne realizujecie?

W minionym roku np. zrealizowaliśmy ogólnopolską kampanię „#dożółtegokosza”, w ramach której znane osoby, m.in. Joanna Krupa czy Michał Piróg, zachęcały do segregacji plastikowych opakowań i wyrzucania ich do żółtych pojemników. Poza działaniami komunikacyjnymi prowadzimy również wiele działań niestandardowych. Najlepszym przykładem jest zeszłoroczny program „To dla mnie naturalne”, który realizowaliśmy w gminie Radziechowy-Wieprz przy współudziale zarówno władz lokalnych, jak i firmy odbierającej odpady. W jego ramach chcieliśmy sprawdzić, czy możemy poprawić ilościowo i jakościowo zbiórkę poszczególnych frakcji – oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem opakowań plastikowych– tak, aby w ramach obowiązującego systemu gospodarowania odpadami zrealizować poziomy odzysku zapisane w dyrektywie unijnej. Dodatkowym elementem było sprawdzenie – za pomocą badania przeprowadzonego przed projektem i po nim – skuteczności poszczególnych narzędzi komunikacji oraz zmian w postawach mieszkańców. Kluczowym elementem był również konkurs, w którym sołectwa rywalizowały między sobą o to, które z nich zbierze najwięcej prawidłowo posegregowanych odpadów z tworzyw sztucznych. Przez cztery miesiące trwania rywalizacji wszyscy partnerzy śledzili parametry zbiórek, by na bieżąco dopasowywać narzędzia komunikacji, dostarczać mieszkańcom niezbędnej wiedzy, tym samym gwarantując skuteczność ich działań. Z realizacji programu wynieśliśmy wiele ciekawych wniosków – przekonaliśmy się m.in., jak ważne są wychodzenie poza standardowe metody komunikacji, stała animacja czy bieżące zarządzanie wiedzą. Lista wniosków stale się powiększa, ponieważ mimo zakończenia konkursu wciąż monitorujemy postępy gminy. Widzimy np., że w ostatnim czasie we wszystkich sołectwach uzyskano niespotykane dotychczas poziomy odzysku materiałów wtórnych, w szczególności plastiku. To dla nas znak, że realizowane przez nas działania miały faktyczny wpływ na postawę mieszkańców gminy.

Rozmawiała Zofia Szkarłat
Artykuł został opublikowany w 13-14/2020 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także