Grupa Enea wyróżniona w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Grupa Enea wyróżniona w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Wolontariat pracowniczy Grupy Enea rośnie w siłę
Wolontariat pracowniczy Grupy Enea rośnie w siłę Źródło: Enea
Grupa Enea po raz pierwszy znalazła się na podium w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. To jedyne zestawienie klasyfikujące i oceniające przedsiębiorstwa pod kątem zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu według zaangażowania w podejmowanie wyzwań zrównoważonego rozwoju oraz realizację działań CSR. W XIV edycji Rankingu, Grupa Enea znalazła się na 2. miejscu w kategorii branżowej: paliwa, energetyka, wydobycie oraz 8. w klasyfikacji generalnej.

W tegorocznej edycji Rankingu znalazło się 69 przedsiębiorstw, które oceniane były pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu. Podstawą do stworzenia zestawienia były ankiety wypełniane przez firmy. W tym roku odpowiadały one na 44 pytania, które podzielono na cztery obszary: „Etyczna kultura organizacyjna”, „Zrównoważone zarządzanie”, „Pozytywny wpływ”, „Wybrane wskaźniki odpowiedzialności”. Końcowe wyniki ujęto w klasyfikację generalną oraz w podziale na branże i liderów poszczególnych obszarów.

30 dobrych praktyk Grupy Enea

Grupa Enea po raz pierwszy wzięła udział w projekcie w 2019 r. Rok później znalazła się wśród 69 podmiotów sklasyfikowanych w Rankingu, odnotowując wzrost liczby punktów w klasyfikacji generalnej o 25% w stosunku do 2019 r. Docenione zostały działania Grupy w zakresie budowania i rozwijania kultury etycznej, w tym wdrożone i stosowane: Kodeks Etyki, Kodeks Kontrahentów, Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom. Zauważone zostały również pilotażowy program Praca Integracja, czyli rozwiązania zapewniające lepszy dostęp dla pracowników, współpracowników i klientów z niepełnosprawnościami, polityka promocji zdrowia realizowana m.in. za sprawą programu Misja Profilaktyka, proekologiczne rozwiązania technologiczne, produktowe i usługowe oraz założenia i wskaźniki przyjęte w zaktualizowanej w grudniu 2019 r. Strategii rozwoju.

Wolontariat pracowniczy Grupy Enea rośnie w siłę

– Nasz debiut na podium w Rankingu Odpowiedzialnych Firm to ogromne wyróżnienie i docenienie działań w obszarze społecznej odpowiedzialności. Staliśmy się jednym z liderów wśród firm prowadzących biznes zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, łącząc w Strategii rozwoju Grupy Enea cele biznesowe i społeczne. Odpowiedzialny biznes w Enei rozumiemy jako działalność zgodną z normami etycznymi biznesu, potrzebami społeczności lokalnych i w poszanowaniu środowiska naturalnego. Dbamy o dobre relacje z naszymi interesariuszami i wspieramy rozwój lokalnych ojczyzn, inspirując do działań w obszarach edukacji, ochrony zdrowia czy ekologii – podkreśla Magdalena Hilszer, dyrektor Departamentu Public Relations i Komunikacji w Enei.

XIV Ranking Odpowiedzialnych Firm 2020

W kategorii branżowej: paliwa, energetyka, wydobycie Grupa Enea zajęła 2. miejsce wraz z firmą PKN Orlen. Na miejscu 3. uplasowała się Bogdanka. W XIV edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm 1. miejsce w klasyfikacji generalnej zajęły ING Bank Śląski oraz BNP Paribas Bank Polska.

Twórcami Rankingu Odpowiedzialnych Firm są prof. Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, redaktor i wydawca. Prof. Rok współtworzył Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jako ekspert do spraw CSR uczestniczył w wielu polskich i międzynarodowych projektach z zakresu innowacji na rzecz pozytywnego wpływu, gospodarki obiegu zamkniętego, neutralności klimatycznej biznesu, przygotowywania i wdrażania programów etyki, odpowiedzialności biznesu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Od 2018 roku organizatorem Rankingu jest Koźmiński Business Hub, a partnerem tegorocznej edycji – Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za weryfikację odpowiedzi jest Deloitte, zaś partnerem medialnym – Dziennik Gazeta Prawna.

Źródło: Grupa Enea
 0

Czytaj także