Wysokie kompetencje za mniejsze pieniądze. Ekonomistka uznała to za komplement. Co się zmieniło?

Wysokie kompetencje za mniejsze pieniądze. Ekonomistka uznała to za komplement. Co się zmieniło?

Nierówność płac
Nierówność płac Źródło:Shutterstock / Andrey_Popov
Równość płci to kwestia wrażliwa i wbrew oficjalnym deklaracjom dotyczącym braku nierówności, problem płci bywa wykorzystywany lub nadużywany, nabierając czasem zbyt wieloznacznego charakteru.

„Tak się cieszę, że cię przyjąłem. Teraz mam osobę z wysokimi kompetencjami za mniejsze pieniądze” – cytuje Sheryl Sandberg, prezeska Facebooka, i wyjaśnia, że są to słowa, które usłyszała Anita Summers w Standard Oil Company.

Nowo zatrudnionej ekonomistce przez myśl nawet nie przeszło, aby poprosić o taką samą pensję jak mężczyzna. Co więcej, wypowiedź szefa uznała za komplement!

Faktycznie, tak było w połowie XX wieku. Jak zatem przedstawia się kwestia równości szans obu płci dzisiaj?

Obecnie równość definiowana jest jako trwała sytuacja, w której kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną oraz dostęp do zasobów społecznych, działań i możliwości na rynku pracy. Rozumiana jest jako stwarzanie każdemu – niezależnie od płci – warunków umożliwiających rozwój i realizację w obszarze osobistym i zawodowym, w tym dokonywanie wyborów życiowych wynikających z potrzeb, aspiracji, dążeń czy talentów danej osoby.

Wszelkie działania niezgodne z tą zasadą, np. dyskryminacja ze względu na płeć, stanowią naruszenie obowiązującego prawa.

Źródło: Wprost