Syndrom podwójnego ciężaru i kobiety, które różnią się od kobiet. „Niejednolita grupa”

Syndrom podwójnego ciężaru i kobiety, które różnią się od kobiet. „Niejednolita grupa”

Praca i opieka nad dziećmi
Praca i opieka nad dziećmi Źródło: Shutterstock / Kaspars Grinvalds
Kobiety nie są identyczne i we współczesnym społeczeństwie stanowią zróżnicowaną i dość niejednolitą grupę. Rozwijając tę myśl, warto brać pod uwagę wybory samych kobiet.

Istnieją kobiety zorientowane na dom, które uważają, że w pierwszej kolejności są matkami. W trosce o swoich bliskich uznają, że rodzina, opieka, wychowywanie dzieci oraz wykonywanie prac i obowiązków domowych są ważniejsze niż praca zawodowa. Dlatego przynajmniej do czasu wychowania dzieci dobrowolnie rezygnują z rozwoju kariery i poświęcają się życiu rodzinnemu.

Są wśród nich także te, które wcześniej ukierunkowane na aktywność zawodową, po urodzeniu dziecka, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, weryfikują swoje priorytety i podejmują decyzję o rezygnacji z życia zawodowego.

Zarobki czy interesy drugiej grupy – dość wąskiej elity zamożnych, zorientowanych na pracę i doskonale wykształconych kobiet – o wiele bardziej są dziś zbieżne z interesami grupy podobnych, dobrze usytuowanych i zamożnych mężczyzn.

Źródło: Wprost