Stracili dożywotnio prawo jazdy, będą mogli je odzyskać? Co oznacza wyrok TK?

Stracili dożywotnio prawo jazdy, będą mogli je odzyskać? Co oznacza wyrok TK?

Test trzeźwości
Test trzeźwości Źródło: Shutterstock / Monika Gruszewicz
Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis dotyczący orzekania przez sąd środka karnego w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
Marcin Jaklewicz, adwokat Kopeć&Zaborowski

Przypomnijmy, kodeks karny przewiduje, że Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstw przez sprawcę skazanego już za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania w stanie nietrzeźwości katastrofy, której następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu.

Sprawa skierowana do TK dotyczyła prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, przez osobę która była już wcześniej skazana za to samo przestępstwo. Sąd Rejonowy uznał, że osoba ta jest winna, więc wydał wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Sąd w apelacji podtrzymał zakaz prowadzenia pojazdów. Złożono wobec tego skargę do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie wskazano, że takie rozwiązanie jest niezgodne z: zasadą trójpodziału władzy, prawem do sądu, zasadą domniemania niewinności oraz zasadą niezależności władzy sądowniczej.

Źródło: Wprost