Scenariusz przyszłości i kultura organizacyjna. Biznes roi się od osób, którym „wydaje się”, że mają takie doświadczenie

Scenariusz przyszłości i kultura organizacyjna. Biznes roi się od osób, którym „wydaje się”, że mają takie doświadczenie

Biuro
Biuro Źródło: Shutterstock
W nauce i biznesie znane jest powiedzenie, że: „kultura zjada strategię na śniadanie”. Jego autorem jest Peter Drucker (1909-2005), ekspert w dziedzinie zarządzania, wykładowca akademicki i badacz procesów organizacji i zarządzania w korporacjach i organizacjach non-profit, uważany za jednego z najwybitniejszych myślicieli i teoretyków zarządzania XX wieku.

Naukowiec określa w ten sposób wagę znaczenia kultury organizacyjnej, która może być nie tylko czynnikiem sukcesu, ale pozbawić przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Drucker mówi o tym, że niski poziom kultury organizacyjnej sprawić może, że nawet najlepiej opracowana i wdrażana strategia rozwoju niewiele pomoże i firma zaliczy spektakularną porażkę.

Wielu jednak liderów nadal nie przywiązuje wystarczającej wagi do kultury organizacyjnej w organizacjach, takich jak na przykład również partie polityczne, które wywierają wpływ na kształtowanie polityki państw, regionów i sprawowanie władzy.

Źródło: Wprost