Jerzy Potocki z Instytutu Wolności Marzeny i Pawła Zakrzewskich

youtube.com