Spór o wiek emerytalny. Ministerstwo szykuje odpowiedź KE

Spór o wiek emerytalny. Ministerstwo szykuje odpowiedź KE

Elżbieta Rafalska
Elżbieta Rafalska / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Komisja Europejska ma zastrzeżenia do obniżenia wieku emerytalnego w Polsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykuje odpowiedź, aby uzasadnić, że „przepisy wprowadzające zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet oraz dla mężczyzn są prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami społecznymi”.

Od 1 października 2017 roku wiek emerytalny w Polsce zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jak wynika z ustaleń Reutersa, który dotarł do pisma Komisji Europejskiej do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, Komisja ma zastrzeżenia do tego rozwiązania. Według KE obniżenie wieku emerytalnego w ten sposób może uderzyć „w kluczowy filar” Unii Europejskiej, jakim jest równe traktowanie kobiet i mężczyzn.

Czytaj też:
KE krytycznie o obniżeniu wieku emerytalnego w Polsce. „Może być niezgodne z prawem UE”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że trwają prace nad przygotowaniem odpowiedzi na wystąpienie Komisarzy Marianne Thyssen i Very Jourova. „Nie mamy wątpliwości, że przepisy wprowadzające zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet oraz dla mężczyzn są prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami społecznymi jak również polską tradycją i stanem pierwotnym obowiązującym przed dniem 1 października 2017 r., a więc również w okresie, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej” – podkreśla resort.

Ministerstwo wskazuje, że pomimo zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w innych państwach Unii Europejskiej, różny wiek obowiązuje w: Austrii, Polsce, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, na Litwie, w Rumunii, w Wielkiej Brytanii.

Przywracany wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, analogiczny jak obowiązujący do czasu wejścia w życie ustawy podnoszącej wiek emerytalny w 2012 r. funkcjonował w Polsce, ze względów kulturowych i społecznych, również w czasie gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i obowiązuje przez cały okres członkostwa w Unii. Pomimo podnoszenia stopniowego wieku emerytalnego, nadal zachowany został zróżnicowany wiek emerytalny w najbliższych latach.

Ministerstwo zauważa, że wskazywana przez KE dyrektywa 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. obowiązuje już prawie 40 lat (ponad 38), a od czasu wstąpienia przez Polskę do Unii (od 2004 r.) obowiązuje również nasz kraj. Art.7 tej dyrektywy ma przesądzać, że dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do wyłączenia z jej zakresu ustalania wieku emerytalnego.

Przejście na emeryturę wynika z indywidualnej decyzji osoby uprawnionej i następuje na jej wniosek. Emerytura to wybór, a nie obowiązek czy przymus. Kobiety same decydują kiedy przejść na emeryturę.

Po przywróceniu wieku emerytalnego od 1 października nadal będzie obowiązywać 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników.

Czytaj też:
Naczelny „Wprost” komentuje zainteresowanie KE wiekiem emerytalnym w Polsce

Źródło: WPROST.pl / mpips.gov.pl
+
 1

Czytaj także