Pierwsze posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Jakie będą jego zadania?

Pierwsze posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Jakie będą jego zadania?

Posiedzenie KSRM
Posiedzenie KSRM / Źródło: Newspix.pl / FOT DAMIAN BURZYKOWSKI
Premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów (KSRM) powiedział, że przystąpi do budowania państwa według modelu „4S”, czyli „silnego, spójnego, sprawiedliwego i solidarnego”. Przedstawił skład członków Komitetu oraz jego główne zadania.

Dwa filary polityki rządu

Otwierając posiedzenie Komitetu premier podkreślił, że to, na czym mu bardzo zależy, to utrzymanie równowagi gospodarczej, budżetowej i finansowej z uwzględnieniem kluczowego i priorytetowego komponentu społecznego. – Rząd i nasza polityka stoi na dwóch nogach: Gospodarczej i społecznej. Chcemy, żeby KSRM umacniał nasz społeczny kierunek działań – powiedział premier.

Mateusz Morawiecki zaznaczył też, że powstanie Komitetu to niezwykle ważne działanie, które poprzez zapewnienie jednakowych szans ma przysłużyć się całemu społeczeństwu. – Wyścig może zacząć się dopiero wówczas, gdy wszyscy są na linii startu, zaś wyrównywanie szans leży w najlepszym interesie państwa polskiego i jest naszym podstawowym zadaniem – stwierdził szef rządu.

Kontynuacja mądrej polityki prospołecznej

Ogłoszono, że KSRM powstał, by kontynuować politykę społeczną zapoczątkowaną przez poprzedni rząd. W ocenie przewodniczącej Komitetu, wicepremier Beaty Szydło, „polityka, której priorytetem i podstawowym celem nie jest poprawianie losu obywateli, nie miałaby najmniejszego sensu”. – Jesteśmy po to, żeby realizować to, do czego zobowiązali nas nasi rodacy kiedy powierzyli nam mandat do prowadzenia spraw Polski. Jesteśmy zobowiązani, by się z tego wywiązać – mówiła.

Beata Szydło podkreśliła, że wiele prospołecznych programów i projektów już udało się zrealizować. Są to m.in. program Rodzina 500+, przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, bezpłatne leki dla seniorów 75+ i wiele innych. – Nie byłoby możliwości realizacji tych projektów, gdyby nie rozwój gospodarczy. Dlatego dzisiaj do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów dołącza Komitet Społeczny. Będziemy starali się wspólnie realizować mądrą politykę społeczną w ramach możliwości gospodarczych. Wierzę, że pod kierunkiem premiera Mateusza Morawieckiego polska gospodarka będzie rozwijała się jeszcze szybciej – zaakcentowała wicepremier.

Zdaniem Szydło, konieczne jest tworzenie warunków i przyjmowanie rozwiązań inwestycyjnych i gospodarczych, które mają służyć rozwojowi naszego kraju. – Rozwój Polski rozumiemy jako rozwój naszych rodzin – stwierdziła. W jej ocenie, program rządu przynosi dobre efekty. – Chcemy jednak jeszcze szybszego rozwoju i tego, by ambitne projekty społeczne mogły być nie tylko kontynuowane, ale by była również szansa na realizację nowych – zaznaczyła.

Wyzwania demograficzne

Beata Szydło oceniła, że największym wyzwaniem, przed którym obecnie stoimy, jest demografia. Z tego powodu prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Dominik Rozkrut, na pierwszym posiedzeniu przedstawił prognozę demograficzną dla gmin na lata 2017-2030. Zaprezentował informacje dotyczące wyludnienia się wielu gmin oraz starzenia się społeczeństwa. Mając na uwadze zebrane informacje, Komitet rozpocznie aktywną współpracę z ministerstwami, aby rzetelnie ocenić dotychczasowe działania, zidentyfikować zagrożenia oraz wypracować rozwiązania systemowe i propozycje zmian.

Konkluzje po pierwszym posiedzeniu Komitetu

Uczestnicy KSRM uzgodnili wprowadzenie do obowiązkowej oceny skutków regulacji (OSR) odrębnego wpływu danej ustawy na sytuację obywateli. Każda wchodząca w życie ustawa zostanie przeanalizowana pod kątem konsekwencji, jakie niesie dla polskich rodzin. Ma to pokazać, komu przede wszystkim posłużą zmiany wprowadzane w przepisach. Członkowie KSRM ustalili również, iż istnieje potrzeba opracowania strategicznej polityki społecznej kraju.

Cele i zadania Komitetu Społecznego Rady Ministrów

KSRM będzie koordynował zmiany zachodzące w obszarze spraw społecznych w Polsce. Jako organ pomocniczy Rady Ministrów będzie pracował na poziomie międzyresortowym. Dzięki temu mają poszerzyć się perspektywy rozwoju projektów społecznych, wykraczających poza ramy jednego ministerstwa.

Do zadań Komitetu należy przede wszystkim inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji polskich rodzin. Skoncentruje się także na sytuacji demograficznej i dochodowej społeczeństwa oraz jakości i warunkach życia Polaków. Będzie analizował i oceniał sytuację prawną i społeczną korzystając z zaplecza eksperckiego złożonego zarówno z urzędników, przedstawicieli świata nauki, jak i organizacji pozarządowych. Kluczowe programy będą szczegółowo opracowywane w ramach zespołów zadaniowych.

Przewodniczącą Komitetu jest dawna premier Beata Szydło, na jej wniosek wiceprzewodniczącym mianowano Rafała Bochenka. KSRM będą tworzyć szefowie resortów.

Czytaj także

 0