„Iustitia” wykluczy sędziów kandydujących do KRS? „Uczestniczą w niekonstytucyjnej procedurze”

„Iustitia” wykluczy sędziów kandydujących do KRS? „Uczestniczą w niekonstytucyjnej procedurze”

Sędzia, zdj. ilustracyjne
Sędzia, zdj. ilustracyjne / Źródło: Newspix.pl / FOT PIOTR TWARDYSKO
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” złożyło wniosek o wykluczenie z członkostwa w organizacji siedmiu sędziów, którzy biorą udział w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa.

W piątek 2 marca „Iustitia” opublikowała na swojej stronie internetowej oraz Twitterze specjalne oświadczenie na temat sędziów biorących udział w nadchodzących wyborach do KRS. „Zarząd SSP »Iustitia« stwierdza, że każdy członek Stowarzyszenia winien powstrzymać się od działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia, przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia” – informuje komunikat.

„Zebranie Delegatów dwukrotnie tj. podczas XXII Zebrania Delegatów w 2017 r. i XXIII Zebrania Delegatów w 2018 r. zwracało uwagę, że udział sędziów w niekonstytucyjnej procedurze powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa, świadczy o braku poszanowania wartości i celów statutowych Stowarzyszenia, wśród których zasadniczą rolę odgrywa umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Zebranie Delegatów apelowało również o rezygnację – w razie udziału w procedurze wyborczej do KRS – z członkostwa w Stowarzyszeniu” – czytamy.

Poniżej oświadczenia znalazła się lista sędziów, w sprawie których, na mocy uchwały Stowarzyszenia, zostanie złożony wniosek o wykluczenie z szeregów „Iustitii”. Są to:

 • Dariusz Drajewicz, oddział organizacji w Warszawie,
 • Marek Jaskulski, oddział organizacji w Poznaniu,
 • Joanna Kołodziej-Michałowicz, oddział organizacji w Słupsku,
 • Jędrzej Kondek, oddział organizacji w Warszawie,
 • Maciej Nawacki, oddział organizacji w Olsztynie,
 • Robert Pelewicz, oddział organizacji w Tarnobrzegu,
 • Rafał Puchalski, oddział organizacji w Przemyślu

Wybory do KRS

22 lutego Kancelaria Sejmu zakończyła etap sprawdzania zgłoszeń kandydatów do KRS. O wejście w skład Rady ubiega się 18 osób. Ostatnim kandydatem do Krajowej Rady Sądownictwa został sędzia w stanie spoczynku Mariusz Lewiński. Z dokumentów wynika, że jego kandydatura została zgłoszona przez grupę 3 tysięcy obywateli. Jego pełnomocnikiem jest z kolei Adam Słomka.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zwrócił się do klubów poselskich partii politycznych o wskazanie swoich kandydatów do KRS. Każdy z klubów ma prawo przedstawić nie więcej niż dziewięć osób. 1 marca swoich kandydatów ogłosiło Prawo i Sprawiedliwość.

Ustawa o KRS

Przypomnijmy, nowelizacja ustawy o KRS wprowadza wybór przez Sejm 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję. Do tej pory byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie. Każdy klub może wskazać jednego kandydata do składu Rady. Sejm wybiera członków KRS większością 3/5 głosów. Listę, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub, sporządza sejmowa komisja. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Czytaj także:
CIS: Przepisy nie zabraniają zgłoszenia do KRS kandydatury sędziego w stanie spoczynku

Źródło: iustitia.pl, Wprost.pl

Czytaj także

 8
 • Cała prawda o „Iustitia”
  • dlaczego to „Iustitia” czyli stowarzyszenie zawodowe sędziów założone w 90 tak naprawdę na życzenie Niemców i zrzeszająca tylko 3300 sędziów na 10 tysięcy uzurpuje sobie prawo do stosowania ostracyzmu zgodnie z linią przewodnią "demokracji co była" według gazowni?

   z ciekawości.
   co ci broniący "niezawisłości" i "niezależności" sędziowskiej robili w ostatniej dekadzie PRL łącznie ze stanem wojennym?
   malowali kominy wzorem Tyfusa, czy uprawomocniali i uwiarygadniali system z jego ponad 120 ofiarami?
   czy może wzorem złamanego Kija żebrali z puszkami?
   • Iustitia jak najszybciej zlikwidowac...klan PRL,....
    •  
     Należy wykluczyć "Justitię"... związek zawodowy prawników czyli ludzi pełniących rolę władzy (trójpodział władzy w Polsce) - jest odpowiednikiem partii politycznej... bo jakby inaczej, przecież Posłowie i Senatorzy jako przedstawiciele władzy nie mają swoich związków zawodowych... to dlaczego sędziowie taki związek maja i wymuszają na swoich członkach "swoje" postawy światopoglądowe!
     • Ciekawe...
      Art. 212
      § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
      podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
      § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,
      podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
      § 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
      § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

      Art. 224
      § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego,
      podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
      § 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

      Dalej nie chce mi się szukać