Oto najbardziej aktywni posłowie VIII kadencji Sejmu. Zobacz ranking!

Oto najbardziej aktywni posłowie VIII kadencji Sejmu. Zobacz ranking!

Sala sejmowa
Sala sejmowa / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
VIII kadencja Sejmu dobiega końca. W tym kontekście warto sprawdzić, którzy posłowie zasługują na wyróżnienie za swoją aktywność na posiedzeniach. Prezentujemy zestawienie najbardziej pracowitych polityków.

Mirosław Suchoń
Drugie miejsce zajmuje poseł Mirosław Suchoń z 952 zapytaniami.

Paweł Kobyliński
W sprawach mniejszej wagi posłowie mogą kierować do rządu zapytania poselskie. W tej kategorii rekordzistą jest poseł Paweł Kobyliński, który złożył dotychczas 1212 zapytań.

Paweł Skutecki
Na drugim miejscu z 1703 interpelacjami znalazł się poseł Paweł Skutecki.

Paweł Pudłowski
Konstytucja przyznaje Sejmowi uprawnienia kontrolne nad działalnością Rady Ministrów. Jednym z jej instrumentów są interpelacje. Na te pytania w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszące się do problemów związanych z polityką państwa premier i ministrowie mają obowiązek odpowiedzieć w terminie 21 dni. Najwięcej interpelacji w bieżącej kadencji (1855) złożył poseł Paweł Pudłowski.

Andrzej Matusiewicz
...i Andrzej Matusiewicz – 65 razy.

Andrzej Szlachta
Tworzenie prawa jest najważniejszym zadaniem każdego parlamentu. Podczas prac legislacyjnych szczególna rola przypada posłom sprawozdawcom. Przedstawiają oni całej Izbie stanowisko, jakie na temat każdego z projektów ustaw zajęła pracująca nad nim komisja. Najwięcej razy rolę tę pełnili posłowie Andrzej Szlachta – 67 razy...

Robert Warwas
...i Robert Warwas. Głosowali 8 152 razy, co oznacza, że uczestniczyli w 99,94 proc. głosowań.

Jerzy Gosiewski
Jednym z podstawowych obowiązków poselskich jest udział w głosowaniach. Sejm uchwala w ten sposób ustawy, podejmuje uchwały, obsadza istotne stanowiska państwowe, decyduje też o losach ministrów czy całego rządu udzielając (bądź nie) wotum zaufania czy nieufności. Pod tym względem palmę pierwszeństwa dzierżą posłowie Jerzy Gosiewski...

Jerzy Meysztowicz
i Jerzy Meysztowicz (661 razy).

Mirosław Suchoń
Solą parlamentaryzmu są debaty. Posłowie wyrażają w ten sposób swoje zdanie o projektach ustaw, działaniach rządu i poszczególnych ministrów, zadają też ważne pytania i wygłaszają istotne oświadczenia. Podczas obrad w Sali Posiedzeń najczęściej zabierali głos posłowie: Mirosław Suchoń (760 razy)...

Źródło: Sejm

Czytaj także

 1
  • czyli za pracę/aktywność posła uznajecie występy artystyczne i zawracanie głowy pytaniami (poziom ledwo dziennikarza), bo nie zwracacie uwagi na wypracowanie ustaw z usunięciem złych ustaw, pracę merytoryczną na komisjach i w cztery oczy dla Polski, u was się liczą tylko popisy na sali plenarnej czyli najmniej ważne...