Miażdżąca opinia Biura Analiz Sejmowych o projekcie PiS. Wytknięto szereg naruszeń

Miażdżąca opinia Biura Analiz Sejmowych o projekcie PiS. Wytknięto szereg naruszeń

Sejm RP
Sejm RP / Źródło: Shutterstock / Mateusz_Szymanski
Projekt ustawy dyscyplinującej sędziów autorstwa PiS stanowi "naruszenie zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej przed prawem polskim" – wynika z opinii Biura Analiz Sejmowych.

Licząca blisko 60 stron opinia Biura Analiz Sejmowych koncentruje się na zgodności ustawy przygotowanej przez partię rządzącą z prawem unijnym. Przywoływane jest orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym sądy mogą odstąpić od stosowania prawa krajowego, jeśli według nich jest ono sprzeczne z prawem wspólnotowym. Eksperci z BAS wskazują, że ustawa przygotowana przez PiS może stanowić naruszenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

„Przez ustalenie niedookreślonych i trudnych do zweryfikowania według obiektywnych kryteriów przewinień dyscyplinarnych sędziów i asesorów oraz powiązanie z nimi rygorystycznych kar; łącznie z usunięciem z urzędu, projektowane przepisy (...) rodzą poważne ryzyko stwierdzenia naruszenia zasady niezależności i bezstronności sądów / niezawisłości sędziów jako podstawowego składnika zasady zapewnienia efektywnej ochrony sądowej uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej, będącej zasadą ogólną prawa UE i znajdującej wyraz w art. 47 Karty praw podstawowych Unii, jak również potwierdzonej w bogatym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości” - czytamy w konkluzjach opinii.

Eksperci BAS podkreślają, że zaproponowane rozwiązania dotyczące swobody wypowiedzi kolegiów sądów i samorządu sędziowskiego oraz zakresu obowiązku informacyjnego „mogą zostać uznane (...) za naruszenie zasad niezależności sądu/niezawisłości sędziów”.

Co zakłada projekt autorstwa posłów PiS?

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie zmian dyscyplinujących sędziów. W projekcie zapisano, że podważanie statusu innych sędziów – w tym wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa – będzie najcięższym deliktem dyscyplinarnym. W projekcie stwierdzono, że sędziom sądów powszechnych będzie groziło przeniesienie do innego miejsca pracy albo usunięcie z zawodu. Z kolei w przypadku sędziów Sądu Najwyższego pojawia się konieczność złożenia z urzędu sędziego. Ponadto, do katalogu kar parlamentarzyści chcą dopisać również karę pieniężną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia z dodatkami.

Czytaj też:
Jest opinia SN o projekcie PiS. „Wpisuje się w logikę, jaką kierowano się przy wprowadzaniu stanu wojennego”

Źródło: WPROST.pl
 41
 • Żarliwa komunistka, bardzo mściwa karliczka Ciocia Jarosława ma w nosie ekspertyzę BAS. Albowiem woli lepiej dyktaturę ciemniaków.
  • Kary dla sędziów powinny być zdecydowanie wyższe niż dla wszystkich innych sprawców przestępstw, bowiem to właśnie oni są fundamentem wymiaru sprawiedliwości. Również tolerancja społeczna dla przedstawicieli prawa, którzy dopuszczają się jego łamania, powinna być zdecydowanie niższa. Do tego jednak jest potrzebne istnienie odpowiedniego narzędzie, jakim jest Izba Dyscyplinarna SN.
   • Ohydny zboczony koszerny sprermopij, patologiczny idiota forumowy i SPAMER olek debil i gej koszerny nadal z Szechter-szmaty - olusiowi odyyyyyebało się bo nie znalazł żadnego klienta na swoją srakę w parkach Katowic - nie to co pod mostami Wrocka - tam jego sława jest wychwalana przez całe zgraje beżowo-śniadych synów ludów pasterskich z Afryki i Azji przybywających z terenu byłego NRDowa - zerżnąć dooopsko geja olka bez wazeliny przy wyciu muezina z boomboxa i wyciu kozim koszernego ... Allahu Akbar:
    youtube
    youtube
    youtube
    • Ohydny yyyeeeebnięty koszerny sprermopij, patologiczny idiota forumowy i SPAMER olek debil i gej koszerny nadal z Szechter-szmaty - olusiowi odyyyyyebało się bo nie znalazł żadnego klienta na swoją srakę pod mostami Opola - nie to co pod mostami Wrocka - tam jego sława jest wychwalana przez całe zgraje beżowo-śniadych synów ludów pasterskich z Afryki i Azji przybywających z terenu byłego NRDowa - zerżnąć dooopsko geja olka bez wazeliny przy wyciu muezina z boomboxa i wyciu kozim koszernego ... Allahu Akbar:
     youtube
     youtube
     youtube
     • Iwanku KUPO zidiociałego ola debila nadal obaj koszerne geje - zbierzcie się obacwaj do koszernej KUPY i PO-jedźcie do ojczyzny waszych dziadów do Izraela -  w kibucach koło Hajfy PO-szukują matołów, którzy uwielbiają PO-wtarzające się nieskomplikowane prace (wychodzi wam rzucanie tym samym gooownem w ekran komputera to wyjdzie wam i tam) fizyczne przy uprawie lub hodowli ...
      Codziennie atrakcje - rano i wieczorem hymn Izraela:
      youtube

      a wieczorem w gej-kibucu obrzezani chłoptasie koszerni zapraszają swoich kolegów również obrzezanych z dzielnic arabskich i nowych traktują jak kozy - rachu ciachu raz PO olku raz PO piachu, rachu ciachu rachu ciachu raz PO Iwanku raz PO piachu:
      youtube

      PO-tem tylko moczenie dooopska w sadzawce i od rana znowu to samo ...
      Aj, Waj, Giewałt ...
      A do snu miłe dźwięki:
      youtube

      Czytaj także