Senatorowie zadecydowali o przyszłości tzw. ustawy kagańcowej. Jak przebiegało głosowanie?

Senatorowie zadecydowali o przyszłości tzw. ustawy kagańcowej. Jak przebiegało głosowanie?

Senat
Senat / Źródło: Newspix.pl / GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS
Senat odrzucił przyjętą przez Sejm tzw. ustawę kagańcową. Takie rozwiązanie poparło 51 senatorów.

14 stycznia Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opowiedziały się za odrzuceniem przez Senat nowelizacji ustaw ustaw o ustroju sądów oraz o Sądzie Najwyższym. Na wznowionym posiedzeniu 17 stycznia podtrzymały swoje stanowisko. Komisje przegłosowały wniosek opowiadający się za odrzuceniem całej noweli. Takie rozwiązanie poparło 17 senatorów, 12 było przeciw, nikt z członków komisji nie wstrzymał się od głosu.

Do tego stanowiska przychylili się senatorowie. Za odrzuceniem tzw. ustawy kagańcowej zagłosowało 51 senatorów, przeciw było 48 senatorów, nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 99 senatorów. Tym samym Senat odrzucił w całości tzw. ustawę kagańcową. Takie rozwiązanie proponowała wcześniej Komisja Wenecka.

Co zakłada projekt autorstwa posłów PiS?

Projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw wzbudził duże kontrowersje. Zakłada wprowadzenie zmian dyscyplinujących sędziów. W projekcie zapisano, że podważanie statusu innych sędziów – w tym wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa – będzie najcięższym deliktem dyscyplinarnym.

W projekcie autorstwa posłów PiS stwierdzono, że sędziom sądów powszechnych będzie groziło przeniesienie do innego miejsca pracy albo usunięcie z zawodu. Z kolei w przypadku sędziów Sądu Najwyższego pojawia się konieczność złożenia z urzędu sędziego. Ponadto, do katalogu kar parlamentarzyści chcą dopisać również karę pieniężną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia z dodatkami.

Poprawki do ustawy

W piątek 17 stycznia senator Porozumienia Józef Zając zapowiedział złożenie poprawek do ustawy dyscyplinującej sędziów. Jak poinformował, są one „zgrupowane w pięciu zestawach i wszystkich jest 15”. – Myślę, że one przyczynią się do pewnego złagodzenia wymowy niektórych przepisów. Również są przychylne grupie sędziowskiej – stwierdził. Zając argumentował, że poprawki uwzględniają nie tylko zasady Konstytucji, ale również „ratyfikowane umowy międzynarodowe, zarówno w postępowaniu dyscyplinarnym, jak i postępowaniach związanych z działalnością orzeczniczą sądów”. – Poprawki nasze uwzględniają prawa człowieka, gwarantowane w Konstytucji i ratyfikowanych konwencjach praw człowieka. Wzmacniają one gwarancje sędziowskiej niezawisłości poprzez rozszerzenie składu orzekającego o uchylenie immunitetu sędziemu w pierwszej instancji do dwóch sędziów SN i ławnika, a w drugiej do trzech sędziów i dwóch ławników. Dlatego też proszę o przyjęcie poprawek do projektu – mówił.

Czytaj też:
Stanisław Karczewski reaguje na oskarżenia posłów KO. „Znów nakłamali dzisiaj na mój temat”

Źródło: Senat RP
 32

Czytaj także