RMF: W opinii do TK Marszałek Witek poparła wniosek Marszałek Witek reprezentując cały Sejm

RMF: W opinii do TK Marszałek Witek poparła wniosek Marszałek Witek reprezentując cały Sejm

Elżbieta Witek
Elżbieta Witek Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Jak informuje Radio RMF FM, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w opinii do Trybunału Konstytucyjnego poparła sama swój wniosek, który złożyła w zaszłym tygodniu. Wniosek dotyczył sporu kompetencyjnego, który jej zdaniem wystąpił pomiędzy Sejmem i Sądem Najwyższym.

W środę 22 stycznia, na dzień przed ogłoszeniem uchwały Sądu Najwyższego, z której wynika, że sędziowie wybrani przez „nową” Krajową Radę Sądownictwa są nieuprawnieni do orzekania, Marszałek Sejmu skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego „o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym”. Jak wskazał dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, Marszałek Sejmu następnie zaopiniowała wniosek dla TK w imieniu Sejmu, który jest uczestnikiem postępowania.

W zamieszczonych przez dziennikarza fragmentach opinii można przeczytać, że „W opinii Sejmu wnioskodawca (czyli Marszałek Sejmu – przyp. red.) wykazał”..., „należy jednoznacznie podzielić trafność konstatacji Wnioskodawcy”..., „Sejm RP w pełni podziela przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób rozumienia”..., „niewątpliwie trafne są konstatacje Wnioskodawcy”..., „należy w pełni zgodzić się z wywodem Wnioskodawcy”.... Pismo podpisała sama Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

twitter

Dziennikarz podkreśla, że wg. regulaminu Sejmu sprawy związane z postępowaniami przed TK należą do komisji ustawodawczej.

Stanowisko Sądu Najwyższego ws. wniosku Elżbiety Witek

W czwartek na stronie Sądu Najwyższego pojawiło się stanowisko w sprawie zainicjowanej wnioskiem Marszałka Sejmu Elżbiety Witek. SN twierdzi w nim, że „postępowanie (…) powinno, ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia, ulec umorzeniu w całości”.

W stanowisku podpisanym przez I Prezes SN Małgorzatę Gersdorf zawarto też argument dotyczący „braku legitymacji Marszałka Sejmu RP do wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Sądem Najwyższym”, co również zawarto we wniosku.

„Marszałkom izb, Konstytucja stwarza wyłącznie możliwość inicjowania sporów związanych z kompetencjami poszczególnych izb, więc służących strzeżeniu praw Sejmu (Senatu) (L. Garlicki, Uwagi do art., 192, [w:] L. Garlicki, Op. cit., s. 3). Z kolei w zakresie możliwości inicjowania sporów dotyczących władzy sądowniczej »prawo inicjatywy przyznano równolegle pierwszemu prezesowi SN oraz prezesowi NSA«” – czytamy w stanowisku.

Czytaj też:
Trybunał Konstytucyjny ogłosił wstrzymanie stosowanie głośnej uchwały Sądu Najwyższego

Opracował:
Źródło: RMF FM