Czarnek ministrem? Ludzie nauki i kultury protestują. 99 sygnatariuszy listu otwartego

Czarnek ministrem? Ludzie nauki i kultury protestują. 99 sygnatariuszy listu otwartego

Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski / Fotonews
Przemysław Czarnek ma zostać szefem połączonych resortów edukacji i nauki. Pracownicy UW, KUL, UKSW, PAN, UP, UJ, a także artyści i publicyści, związani z liberalnymi i konserwatywnymi środowiskami, postanowili oprotestować tę decyzję we wspólnym liście.

„Wyrażamy zaniepokojenie decyzją o zamiarze powołania na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki Pana Posła dr. hab. Przemysława Czarnka. Kandydat na to stanowisko wielokrotnie w publicznych wypowiedziach okazywał brak szacunku dla godności człowieka w odniesieniu do osób należących do mniejszości, w szczególności osób LGBT. W czerwcu br., podczas debaty na antenie TVP nt. osób nieheteronormatywnych, dr Czarnek powiedział: »skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym«” – przypominają sygnatariusze listu.

„Niepokój muszą budzić także głoszone przez dr. Czarnka poglądy dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, szczególnie w odniesieniu do jej najtragiczniejszych kart, i niezrozumiałe wypowiedzi na temat Muzeów – Miejsc Pamięci, z których nigdy się nie wycofał” – czytamy dalej.

„Szkoły to nie tylko przekazywanie wiedzy”

„Trudno nam zrozumieć, dlaczego osobie prezentującej wspomniane wyżej poglądy powierza się kierowanie urzędem, na którym spoczywa odpowiedzialność za kształtowanie programu oświaty i wychowywanie milionów polskich uczniów. Zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także wychowywanie młodych ludzi do zgodnego życia w społeczeństwie, wpajanie im takich zasad, jak szacunek dla drugiego człowieka – także tego, który różni się od większości” – podkreślali autorzy listu.

„Uważamy, że jedną z kluczowych kompetencji, jakie powinny charakteryzować osobę odpowiedzialną za system edukacji, jest poszanowanie ludzkiej godności i różnorodności, przekonanie o równości wszystkich w prawach i obowiązkach oraz wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka, także gdy jest ona rezultatem nienawiści wobec inności” – zwrócono uwagę.

Na końcu listu dopisano informację o pozytywny, teście Przemysława Czarnka na koronawirusa. Dołączono więc życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.

Pod listem podpisali się:

 1. Dr Angelika Adamczyk, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 2. Agnieszka Arnold, reżyserka, dokumentalistka
 3. Dr Alicja Bartuś, Kierowniczka Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka
 4. Dr Aleksandra Bednarowska, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 5. Bogdan Białek, Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, b. Redaktor Naczelny magazyny psychologicznego „Charaktery” i kwartalnika „Psychologia w szkole”
 6. Ewa Bobińska, b. Koordynator Projektów Międzynarodowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji
 7. Dr Wojciech Burek, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński
 8. Prof. zw. dr hab. Andrzej Chojnowski, prof. em. Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Kolegium IPN (2007-2008, 2009-2010)
 9. Prof. zw. dr hab. Jacek Chrobaczyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 10. Prof. dr hab. inż. Wit Derkowski, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
 11. Magda Dorosz, Dyrektorka, Fundacja Hillel Polska
 12. Prof. zw. dr hab. Antoni Dudek, Instytut Historii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 13. Marta Dudzik-Rudkowska, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 14. Elżbieta Ficowska, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu” (2002 - 2006)
 15. Dr Kamil Fil, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 16. Prof. dr hab. Maria Flis, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 17. Andrzej Friedman, Przewodniczący B’nai B’rith Polin
 18. Prof. dr hab. Michał Galas, Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński
 19. Dr Edyta Gawron, Uniwersytet Jagielloński
 20. Dr Patrycja Gąsiorowska, Instytut Historii PAN
 21. Prof. dr hab. Stefan Gąsiorowski, Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński, Instytutu Historii PAN
 22. Prof. dr hab. Agnieszka Graff, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
 23. Dr Martyna Grądzka-Rejak, historyczka
 24. Krzysztof Greding, nauczyciel, VII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
 25. Joe Greenbaum, Bloomfield Hills, Michigan, USA
 26. Jakub H. Gruszczyński, B’nai B’rith Polin
 27. Krzysztof K. Grzywna, Założyciel i Przewodniczący Rady, Amicitia Foundation
 28. Marek Gumkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 29. Jerzy Illg, Redaktor Naczelny Wydawnictwa Znak
 30. Tanna Jakubowicz-Mount, Przewodnicząca Polskiego Forum Transpersonalnego
 31. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
 32. Prof. dr hab., czł. koresp. PAN, Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego
 33. Hanna Kossowska, Gmina Wyznaniowa Żydowska oraz B’nai B’rith Polin
 34. Aneta Kowalik, nauczyciel psycholog, Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie
 35. Dr Sergiusz Kowalski, B’nai B’rith Polin
 36. Jacek Kozłowski, Collegium Civitas, Wojewoda Mazowiecki (2007-2015)
 37. Dr Maciej Kozłowski, Podsekretarz Stanu w MSZ (1998-1999)
 38. Prof. zw. dr hab. Stanisław Krajewski, Polska Rada Chrześcijan i Żydów
 39. Prof. zw. dr hab. Ireneusz Krzemiński, Kierownik Pracowni Teorii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 40. Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
 41. Prof. dr hab. Joanna Kurczewska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 42. Prof. zw. r hab. Roman Kuźniar, Kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet Warszawski
 43. Ewa Łuczyńska, B’nai B’rith Polin
 44. Prof. zw. dr hab. Paweł Machcewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN
 45. Agnieszka Maciejowska, tłumaczka
 46. Ivka Macioszek, nauczycielka bibliotekarka, przewodnicząca Sekcji Antydyskryminacyjnej przy ZNP Oddział Toruń
 47. Prof. dr hab. Piotr M. Majewski, Uniwersytet Warszawski
 48. Prof. dr hab. Mariusz Mazur, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 49. Ida Mickiewicz-Florczak, Prezeska Stowarzyszenia Fabryka Równości
 50. Adam Musiał, edukator
 51. Dr Wiesława Nizioł, CNRS, Sorbonne Université
 52. Prof. dr hab. Anna Niżegorodcew, prof. em. Uniwersytetu Jagiellońskiego
 53. Zbigniew Nosowski, Redaktor Naczelny kwartalnika “Więź“, chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
 54. Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
 55. Jonathan Ornstein, Dyrektor JCC Kraków
 56. Szymon Osowski, Prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
 57. Dr Joanna Ostrowska, historyczka, Gender Studies, Uniwersytet Warszawski
 58. Dr Katarzyna Pabis-Cisowska, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 59. Dr Natalia Pamuła-Cieślak, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 60. Prof. dr hab. Rafal Pankowski, Collegium Civitas, współzałożyciel Stowarzyszenia “Nigdy Więcej”
 61. Włodzimierz Paszyński, emerytowany nauczyciel, Stołeczny Kurator Oświaty (1990-1998), Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy (2006-2018)
 62. Dr Krzysztof Persak, Instytut Studiów Politycznych PAN
 63. Prof. dr hab. Ireneusz Piekarski, Instytut Literaturoznawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 64. Lesław Piszewski, Przewodniczący Zarządu w imieniu członków Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
 65. Joanna Podolska, Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
 66. Aleksandra Polisiewicz, artystka
 67. Aleksandra Polisiewicz, artystka
 68. Janusz Poniewierski, redaktor miesięcznika “Znak”, Prezes Klubu Chrześcijan i Żydów “Przymierze” (2012 - 2015)
 69. Wojciech Przybylski, Prezes Fundacji Res Publica
 70. Prof. dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Dyrektor Instytutu Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński
 71. Danuta Przywara, Prezes Zarządu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 72. Dr Marek Radziwon, Uniwersytet Warszawski
 73. Agata Rakowiecka, Dyrektorka JCC Warszawa
 74. Dr Sebastian Rejak, p.o. Dyrektora AJC Central Europe
 75. Prof. dr hab. Shoshana Ronen, Kierownik Zakładu Hebraistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 76. Bp Jerzy Samiec, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
 77. Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 78. Michael Schudrich, Naczelny Rabin RP
 79. Prof. Aleksander Skotnicki, Uniwersytet Jagielloński, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Collegium Medicum UJ (1993–2018)
 80. Ewa Sobczyk, doktorantka w Katedrze Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 81. Dr hab. Ewa Solska, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 82. Dr hab. Paweł Sowiński, Instytut Studiów Politycznych PAN
 83. Arkadiusz Stachowiak, Założyciel i Prezes, Amicitia Foundation
 84. Zygmunt Stępiński, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 85. Prof. zw. dr hab. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN
 86. Anna Stypuła, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
 87. Joanna Szczęsna, publicystka
 88. Red. Adam Szostkiewicz, Polityka, wcześniej Tygodnik Powszechny
 89. Robert Szuchta, nauczyciel, LXIV LO im. S. I. Witkiewicza w Warszawie, pierwszy polski laureat Nagrody Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”
 90. Alina Świdowska, w imieniu Stowarzyszenia Drugie Pokolenie
 91. Gołda Tencer, Dyrektor Teatru Żydowskiego
 92. Prof. dr hab. Piotr Trojański, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 93. Marian Turski, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny
 94. Ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 95. Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny
 96. Prof. zw. dr hab. Rafał Wnuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 97. Damian Wutke, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 98. Dr Ewa Żmijewska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 99. Prof. zw. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, PTSŻ

Czytaj też:
Przemysław Czarnek ma koronawirusa. GIS ogłasza zakres osób objętych kwarantanną
Czytaj też:
Dziambor i Gdula zgodni w krytyce nowego ministra edukacji. „Bez przerwy kogoś atakuje”
Czytaj też:
Czarzasty nie przeprosi za „homofobicznego świra”. Tłumaczy dlaczego

Źródło: Onet.pl
 4
 •  
  Trzy systemy były probowane w XX wieku: liberalna demokracja (USA, Anglia, Francja), faszyzm (Portugalia, Hiszpania, Italia, Niemcy) no i komunizm (Rosja, Chiny, demoludy w tym Polska). Demokracja rozszerzyła się najbardziej, komunizm przeewoluowal ale dalej konkuruje, upadł faszyzm. Najsłabszy który nie przetrwał okazał sie faszyzm. Najdłużej przetrwał w Portugalii - 48 lat, najkrócej w Niemczech 12 lat słynne słowa Goebelsa z 1935 "za dwanaście lat Berlin zmieni sie nie do poznania" no i zmienił sie z Rosyjska i Polska flaga nad gruzami. Komunistyczna Rosja to dosłownie rozwaliła faszyzm na strzępy, taki to system. Faszyzm okazał sie najgłupszym, najbardziej skorumpowanym i najsłabszym ze wszystkich trzech.
  Trzy cech charakteryzują faszyzm:
  1. Wiara w mity narodowe (ho ho naród wybrany bo go biskup poświecił) - naprawdę trzeba zmyślać bo akurat w Polsce to przegrane tylko się celebruje. Nawet Bitwa Warszawska nie jest świętowana tak jak Powstanie Warszawskie czy Wrzesień 1939. Oj przegrańcy jesteśmy.
  2. Ultranacjonalizm - z tym to pwazny kłopot bo ani osiągnieć w nauce, ani militarnych, ani w kulturze, ani w polityce - przecież wyrzekacie się Skladowskiej, Miłosza, Szymborskiej, Tokarczuk i Wałęsy
  3. Mit że nowoczesne społeczeństwo to dekadencja i trzeba “tradycji i religii” i antysemityzm (chociaż Żydów w Polsce to na lekarstwo). Tak uważał Salazar, Duce, Franco i Hitler. I pomimo ze teraz jest dużo lepiej bez takich “mądrości” tych karłów to bożka postępu juz prezes zauważył. A wiec zacofanie to przyszłość bo tak prezes wybiera. Zadziwiające ze Niemcy mieli fürera, Włosi Duce a PiS ma… prezesa. Pasuje do tej narodowej mentalności klęsk i upadków.
  A wiec PiSowcy, chcecie najsłabszy najbardziej skorumpowany i wyniszczający system który nawet przegrał i to sromotnie z komunizmem, to wiecie jak to sie skończy.
  • "ludzie kultury" ??????????‍♂️
   • Sporo Eskimosów się podpisało, why? :v
    • Ludzie "nauki i kultury" pokazali że sami promują własne ideologie na uczelniach a ten minister to ostatni dzwonek na to żeby uczelnie polskie nie stały się amerykańskimi śmietnikami.

     Czytaj także