Zmiany w kierownictwie Służby Wywiadu Wojskowego. Tajne posiedzenie i wniosek szefa MON

Zmiany w kierownictwie Służby Wywiadu Wojskowego. Tajne posiedzenie i wniosek szefa MON

Wojciech Skurkiewicz i Mariusz Błaszczak na komisji zdj. ilustracyjne
Wojciech Skurkiewicz i Mariusz Błaszczak na komisji zdj. ilustracyjne / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Minister obrony narodowej chce zmiany wiceszefa Służby Wywiadu Wojskowego, wnioskiem w tej sprawie zajmie się sejmowa komisja ds. służb. Za zamkniętymi drzwiami zostanie wydana opinia ws. kandydatury płk. Huberta Dzierzęckiego.

Wygląda na to, że Służbę Wywiadu Wojskowego czekają kolejne zmiany. Rok temu szefem służby został Marek Łapiński (wcześniej związany ze Strażą Graniczną), a jego zastępczynią jest płk Agata Mazur. Po ponad roku takie układu w kierownictwie, minister obrony narodowej złożył wniosek o wymianę zastępcy szefa SWW. Szef MON proponuje, by płk Mazur zastąpił płk. Hubert Dzierzęcki, pracował wiele lat w ABW, a później, w 2016 roku, został delegowany do SWW.

We wtorek ten wniosek zaopiniuje za zamkniętymi drzwiami komisja ds. służb specjalnych (jedna z dwóch zawsze niejawnie pracujących komisji sejmowych).

Płk Dzierzęcki za płk Mazur w SWW. Wniosek w Sejmie

Najprostsze wyjaśnienie dla wniosku szefa MON brzmi następująco: płk Mazur pracowała na tym stanowisku jeszcze za , którego opisywano jako człowieka Antoniego Macierewicza (Kowalski zaczął kierować SWW na początku objęcia władzy przez PiS w 2015 roku do początku 2020). Kowalski przetrwał nawet zmianę kierownictwa w MON i utrzymał posadę, gdy resortem zaczął kierować Błaszczak.

Płk Agata Mazur była wiceszefową SWW od 2017 roku, a teraz, za sprawą wniosku szefa MON – straci posadę, którą utrzymała przez rok mimo zmiany szefa. Komisja rozpoczyna posiedzenie o godz. 10.30 we wtorek.

W przypadku powoływania szefów i wiceszefów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i SWW funkcjonuje specyficzny sposób podejmowania decyzji. Szefów odwołuje i powołuje premier, ale robi to na wniosek szefa MON, po uprzednim zdobyciu opinii od: prezydenta, Kolegium ds. Służb Specjalnych i sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Z kolei w przypadku zastępców – tak jak w tym przypadku – robi to szef MON na wniosek szefa SWW lub SKW, a wymagana jest jedynie opinia sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.

Służba Wywiadu Wojskowego – jedna z bardziej tajemniczych służb

W Polsce funkcjonuje pięć służb specjalnych i o dwóch w ciągu wielu ostatnich lat zawsze jest głośno i efekty ich działań są podawane opinii publicznej: Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wokół trzech innych jest raczej cicho. Są to: Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego. Samo nazewnictwo jasno wskazuje zakres działań poszczególnych służb, różnica jest tylko taka, że SKW i SWW – co oczywiste – podlegają wojsku i MON.

Zadania ustawowe Służby Wywiadu Wojskowego to:

 1. uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla:
  a) bezpieczeństwa potencjału obronnego RP,
  b) bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP;
  c) warunków realizacji, przez SZ RP, zadań poza granicami państwa;
 2. rozpoznawanie i przeciwdziałanie:
  a) militarnym zagrożeniom zewnętrznym godzącym w obronność RP,
  b) zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem;
 3. rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia;
 4. rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na obronność państwa oraz zdolność bojową SZ RP, a także podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń;
 5. prowadzenie wywiadu elektronicznego na rzecz SZ RP oraz przedsięwzięć z zakresu kryptoanalizy i kryptografii;
 6. współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą;
 7. uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia;
 8. podejmowanie innych działań przewidzianych dla SWW w odrębnych ustawach, a także umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana.
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także