Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Dziś pierwsze czytania projektów ustaw o SN

Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Dziś pierwsze czytania projektów ustaw o SN

Budynek Sądu Najwyższego
Budynek Sądu Najwyższego / Źródło: Facebook / Sąd Najwyższy
W środę 24 lutego rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Jednym z najważniejszych tematów dnia będzie z pewnością Sąd Najwyższy. Projekty zmian ustawy o SN złożyli prezydent Andrzej Duda oraz Senat.

We wstępnym harmonogramie obrad Sejmu na 24 lutego pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym znalazł się niemal na samym początku. Bezpośrednio po nim posłowie mają zająć się także projektem Senatu. Po początkowym opóźnieniu spowodowanym przez różnego rodzaju wnioski formalne, marszałek Elżbiecie Witek udało się w końcu poddać ten temat pod obrady. Drugie czytanie projektów zaplanowano na kolejny dzień, na czwartek 25 lutego.

W propozycjach zgłaszanych przez Andrzeja Dudę przewidziano m.in. przedłużenie do kwietnia 2023 roku terminu na wnoszenie skarg nadzwyczajnych od orzeczeń z ostatnich 20 lat. Przypomnijmy, że takie prawo przysługuje obecnie Prokuratorowi Generalnemu oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Tego samego dotyczy projekt Senatu, który ogranicza się do tego jednego zagadnienia.

Czym jest skarga nadzwyczajna?

Skargi nadzwyczajne to narzędzie wprowadzone ustawą o SN z 8 grudnia 2017 r., która weszła w życie w kwietni 2018 roku. Mogą być one wnoszone od prawomocnego orzeczenia sądu jedynie wtedy, kiedy jest to niezbędne dla „zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”. W uzasadnieniu projektu prezydenta wyjaśniono, że przedłużenie terminu wynika z ilości wniosków, głównie tych rozpatrywanych przez Prokuratora Generalnego.

Zmiany w SN. Co jeszcze w prezydenckim projekcie nowelizacji?

Prezydent chce także, aby w sytuacji braku kworum niezbędnego dla wybrania kandydatów na prezesa SN, na kolejnym posiedzeniu wystarczała już tylko połowa tej liczby, a przy kolejnej próbie już 1/3. Ma to zagwarantować skuteczny wybór prezesa Sądy Najwyższego, niezależnie od okoliczności. W prezydenckim projekcie znajdziemy też zapisy dodatkowo regulujące uprawnienia sędziego SN, któremu prezydent powierzył „wykonywanie obowiązków Prezesa SN”. Nowelizacja prezydenta chce także uregulowania tworzenia, przetwarzania oraz archiwizowania bądź niszczenia akt sądowych w SN.

Czytaj też:
Sąd Najwyższy poparł frankowiczów. Bank będzie musiał zwrócić część pieniędzy

Źródło: WPROST.pl
-
 0

Czytaj także