Polski Ład. Nowy program Zjednoczonej Prawicy. Co zawiera?

Polski Ład. Nowy program Zjednoczonej Prawicy. Co zawiera?

Zjednoczona Prawica podczas prezentacji Polskiego Ładu
Zjednoczona Prawica podczas prezentacji Polskiego Ładu Źródło: X / @AC_Sobol
Polski Ład to plan rządu Zjednoczonej Prawicy na odbudowę życia społecznego i gospodarczego po pandemii. Przedstawiamy jego główne założenia.

Polski Ład. Najważniejsze założenia:

W sobotę 15 maja liderzy Zjednoczonej Prawicy zaprezentowali długo wyczekiwany Polski Ład. Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia dziesięciu głównych elementów tego programu.

Polski Ład. „Plan na zdrowie”

 • 7 proc. PKB na zdrowie (W ciągu 6 lat Zjednoczona Prawica chce osiągnąć średnią wydatków na zdrowie na poziomie 7 proc. w relacji do PKB. Nowe środki zostaną przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie).
 • „Profilaktyka 40+” (Zgodnie z planami ma zostać uruchomiony program badań profilaktycznych finansowany ze środków publicznych).
 • Zniesienie limitów u specjalistów (ZP planuje wprowadzić takie zmiany, które pozwolą na rozszerzenie opieki ambulatoryjnej i zniesienie limitów przyjęć pacjentów poniżej 18. roku życia. W dalszej kolejności ma zostać wprowadzone zniesienie limitu dla wszystkich Polaków. Efektem tej zmiany ma być skrócenie kolejek).

Polski Ład. „Uczciwa praca – godna płaca”

 • Obniżka podatków dla 18 mln Polaków (Zjednoczona Prawica obiecuje podniesienie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących Polaków do 30 tys. zł. Oznacza to niższe podatki dla osób o niskich i średnich dochodach oraz w istocie brak podatku od płacy minimalnej. Pierwszy raz od 12 lat podniesiony ma zostać również próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. PLN).
 • Likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (ZP zapowiada, że zobliguje duże firmy do tego, aby na żądanie pracownika w ciągu 30 dni musiały uzasadnić powód wypłacania określonego wynagrodzenia. Zatrudnieni będą mogli też zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki).
 • Ulga w PIT na powrót z emigracji (Liderzy Zjednoczonej Prawicy zapowiedzieli ulgę dla Polaków powracających z emigracji. Już od 2022 r. będą oni mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. zł, podobnie w kolejnym roku).

Polski Ład. „Dekada rozwoju”

 • Czas inwestycji – 500 tys. nowych miejsc pracy (Zjednoczona Prawica zapowiada uruchomienie funduszu finansującego modernizację kraju. Te środki – oprócz 770 mld zł w ramach polityki spójności i funduszu odbudowy – mają posłużyć do osiągnięcia europejskiego poziomu życia. Będzie wspomagał inwestycje w miastach i wsiach w każdej części Polski).
 • Subwencja inwestycyjna dla samorządów (Koalicja rządząca zapowiedziała nową subwencję dla samorządów na cele inwestycyjne, która pozwoli im zniwelować zmiany w podatku dochodowym).
 • Polonizacja zamówień publicznych (ZP obiecuje wsparcie specjalizacji polskich spółek w taki sposób, aby stały się atrakcyjnymi partnerami lub samodzielnymi podmiotami w realizacji zamówień publicznych).

Polski Ład. „Rodzina i dom w centrum życia”

 • Mieszkanie bez wkładu własnego (Zjednoczona Prawica obiecuje przedstawić program zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania).
 • Dom 70 m2 bez formalności (W Polskim Ładzie pojawił się zapis, z którego wynika, że realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia).
 • Większa elastyczność pracy dla rodziców niekorzystających z usług instytucji opiekuńczych (ZP zamierza wprowadzić rozwiązania prawne, które przyniosą ulgę pracującym rodzicom. W przypadku, gdy rodzice nie będą mieli dostępu do usługi instytucji opiekuńczych, oboje uzyskają większą elastyczność w wykonywanej pracy).
 • Powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych (W Polskim Ładzie pojawił się zapis o zapewnieniu dostępu do diagnostyki prenatalnej dla wszystkich kobiet w ciąży).
 • Kapitał Opiekuńczy (Polski Ład zakłada wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego dla rodziców. To w sumie 12 tys. zł, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Rodzice sami wybiorą wariant: po 1000 PLN miesięcznie przez rok czy po 500 PLN miesięcznie przez dwa lata. Sami też zdecydują, na co spożytkują te środki. W przypadku, gdy kolejne dziecko przyjdzie na świat w ciągu 3 lat od narodzin poprzedniego, kwota ta zostanie podwojona).

Polski Ład. „Polska – nasza ziemia”

 • Kodeks rolny oddzielający małych od dużych (Kolejnym krokiem po ustawie o rodzinnych gospodarstwach rolnych będzie opracowanie i przyjęcie Kodeksu rolnego. Nowy akt kompleksowo ma uregulować generalne zasady i podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego i rozdzieli małe gospodarstwa od farm rolnych).
 • Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze (ZP planuje zwiększyć stawkę dopłat za paliwo rolnicze ze 100 zł za 1 ha – do 110 zł za 1 ha, a także zapowiada, że przedstawi nowy system rozliczeń, wygodny dla rolnika i tańszy dla państwa).
 • Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD) (W Polskim Ładzie zapisano, że zostaną zmienione przepisy dotyczące rolniczego handlu detalicznego na korzyść rolników, umożliwiając sprzedaż na terenie całej Polski i tworząc program pomocowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa).

Polski Ład. „Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek”

 • Narodowy Edukacyjny Program Wyrównywania Szans po COVID-19 (Aby zniwelować wzrost luki edukacyjnej i uniknąć efektu straconego pokolenia, mają zostać uruchomione dodatkowe zajęcia dla chętnych, nie w formie tradycyjnych lekcji, ale warsztatów lub konsultacji. Oprócz nadrabiania wiedzy, drugim elementem programu będzie promocja sportu przez turnieje w najpopularniejszych dyscyplinach).
 • „Zielona szkoła”, 1000 zeroemisyjnych szkół (W Polskim Ładzie pojawiła się obietnica zrealizowania termomodernizacji szkół obejmująca poprawę efektywności energetycznej budynków, a także wyposażenie ich w instalacje ogrzewania ekologicznego i energooszczędne oświetlenie oraz lepsze systemy wentylacyjne).
 • Program Świetlica (ZP obiecuje, że będzie dążyć do tego, aby szkoły opiekowały się dziećmi w czasie, w którym rodzice pracują. Aby zachęcić uczniów do pozostawania po lekcjach zostanie zaproponowana wartościowa oferta na pograniczu edukacji i rekreacji).

Polski Ład. „Dobry klimat dla firm”

 • Niższe podatki dla mikrofirm (Dzięki reformie wprowadzającej wysoką kwotę wolną od podatków, mają zostać obniżone także obciążenia dla 500 tys. firm, których dochody wynoszą do 6 tys. zł miesięcznie. Najmniejsze firmy zaoszczędzą dzięki temu nawet 2 tys. zł rocznie).
 • Ulga na automatyzację i robotyzację produkcji (To zapowiedź wprowadzenia ulgi podatkowej zachęcającej przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe).
 • Interpretacje 590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji (W przygotowaniu jest kompleksowy, wiążący administrację podatkową, dokument, który będzie wspierał potencjalnych inwestorów i gwarantował wysokość opodatkowania w pierwszych latach inwestycji).

Polski Ład. „Czysta energia, czyste powietrze”

 • Sprawiedliwa transformacja energetyczna (W Polskim Ładzie pojawił się zapis o dążeniu do znacznego zmniejszenia emisji CO2 i poprawy jakości środowiska w Polsce).
 • Koniec z betonem w centrach miast (Ma zostać wdrożone nowe narzędzie zwalczania wysp ciepła w miastach, realizowane w ramach projektu „Miasto z klimatem”, polegające na likwidacji betonu i asfaltu w centrach miast oraz nasadzaniu drzew, krzewów oraz tworzeniu mikroparków, zielonych ścian i dachów. Ustanowiony zostanie minimalny procentowy udział przestrzeni biologicznie czynnej w miastach).
 • Nowe parki narodowe (W celu zwiększenia ochrony środowiska naturalnego zostaną zmienione obowiązujące regulacje, aby łatwiej można było powiększyć istniejące parki narodowe i utworzyć nowe).

Polski Ład. „Cyber Poland 2025”

 • Cała Polska w zasięgu (Do 2024 r. ma zostać umożliwiony każdemu gospodarstwu domowemu w Polsce dostęp do szerokopasmowego internetu z możliwością modernizacji do prędkości dostępnej w gigabitach na sekundę. W związku z tym wyeliminowane zostaną ostatnie „białe plamy” zasięgu telefonii komórkowej).
 • e-doręczenia (Zostanie wprowadzony system pozwalający obywatelowi załatwić zdalnie takie sprawy, jak wizyta w urzędzie lub osobisty odbiór listu poleconego. Komunikację elektroniczną będzie mogła zainicjować każda ze stron, zarówno urząd, jak i obywatel).
 • Bez opłaty skarbowej za usługi cyfrowe (Zwolnieni z opłaty skarbowej zostaną obywatele, którzy zdecydują się na realizowanie usługi publicznej w formie cyfrowej).

Polski Ład. „Złota jesień życia”

 • Emerytury bez podatku do 2500 zł (W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł).
 • Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego (Zostanie wprowadzony nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego – PIT-0 dla Seniora).
 • Placówki łączące pokolenia (Ma zostać umożliwione łatwiejsze tworzenie placówek, które łączą dzienne domy opieki z przedszkolami. Dzięki nim dzieci będą rozwijały kompetencje emocjonalne i społeczne, a seniorzy zaangażują się w wychowanie najmłodszego pokolenia).

Poniżej 132-stronicowy dokument.

Czytaj też:
Polski Ład. Kto na nim straci? Jarosław Gowin podał szczegóły

Źródło: WPROST.pl