Senat zajmie się ustawą ratyfikacyjną. Preambuła zostanie przyjęta?

Senat zajmie się ustawą ratyfikacyjną. Preambuła zostanie przyjęta?

Senat
Senat / Źródło: Newspix.pl / GRZEGORZ KRZYZEWSKI
Senat na wznowionym posiedzeniu zajmie się ustawą ratyfikującą zwiększenie zasobów własnych Unii Europejskiej. Opozycja, która ma większość w Senacie, chce wprowadzić do ustawy poprawki w postaci preambuły.

zajmie się na czwartkowym posiedzeniu sprawą ratyfikacji przez Radę Europejską zwiększenia zasobów własnych . Ratyfikacja tej decyzji jest potrzebna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Decyzję muszą podjąć wszystkie kraje Unii Europejskiej. Senat będzie chciał wprowadzić poprawkę w postaci preambuły. Podobny ruch próbowano wprowadzić w Sejmie, ale opozycja nie miała większości.

W treści preambuły zapisano m.in., że „władze RP zobowiązują się do wydatkowania środków zgodnie z zasadami sprawiedliwości, transparentności i praworządności oraz z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów”. Fundusze mają też trafić do „wszystkich Polaków, wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji pozarządowych”. Nad realizacją postanowień ma czuwać Komitet Monitorujący.

Senat zajmie się ustawą ratyfikacyjną

Dysponująca większością w Senacie opozycja zamierza głosować za poprawkami, a  jest przeciwny. Niezależny senator Krzysztof Kwiatkowski wyrażał nadzieję, że część posłów Prawa i Sprawiedliwości zagłosuje za wprowadzeniem preambuły. Polityk podkreślił, że za takim rozwiązaniem w  głosował sam . W przypadku wprowadzenia przez Senat zmian do przyjętej przez Sejm ustawy, ta ponownie trafi do izby niższej.

Preambułę mocno krytykuje Marek Pęk. Wicemarszałek Senatu uważa, że poprawka jest niekonstytucyjna i „uchwała/opinia dotyczy zmian w KPO, których nie da się obecnie wprowadzić”. Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda mówił w Senacie, że „proponowana preambuła jest dokumentem wewnętrznym KO, który został wypracowany w zaciszu pokoi partyjnych po to, aby szukać rozwiązania jak wyjść z kryzysu, który sami stworzyli”.

Czytaj też:
Fundusz Odbudowy. Bój o ratyfikację i notyfikację

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także