TK odroczył rozprawę ws. prawa unijnego. Przyłębska wzburzona, pouczyła uczestników

TK odroczył rozprawę ws. prawa unijnego. Przyłębska wzburzona, pouczyła uczestników

Julia Przyłębska
Julia Przyłębska / Źródło: trybunal.gov.pl
Trybunał Konstytucyjny ogłosił przerwę do 22 września i wtedy zajmie się wnioskiem premiera ws. unijnego prawa. Stało się tak po wniosku przedstawicieli RPO, by wyłączyć ze składu orzekającego Stanisława Piotrowicza.

Zgodnie z zapowiedziami i po kilku zmianach terminu (początkowo posiedzenie miało odbyć się 15 lipca, potem 3 sierpnia) Trybunał Konstytucyjny zebrał się we wtorek, by rozstrzygnąć, czy polskie prawo ma wyższość nad unijnym. O zbadanie niektórych przepisów zawnioskował w marcu 2021 roku premier .

Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zawnioskował o to, by wyłączyć ze składu orzekającego czworo sędziów. Chodziło o , Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka. Już na początku posiedzenia prezes TK ogłosiła, że ten wniosek RPO został oddalony.

Czytaj też:
Prawo unijne czy krajowe? Trybunał Konstytucyjny wraca do sprawy

Trybunał Konstytucyjny zarządza przerwę w sprawie wyższości prawa polskiego nad unijnym

Zaraz po tym, jak Przyłębska ogłosiła oddalenie wniosku RPO, przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich Mirosław Wróblewski podnosił, że nie dotarły do niego uzasadnienia tej decyzji. Prezes TK oznajmiła, że zostaną mu one dostarczone, ale wtedy Wróblewski zgłosił kolejne dwa wnioski. Jeden z nich dotyczył wyłączenia ze składu orzekającego (TK rozpoznaje tę sprawę w pełnym składzie) sędziego Stanisława Piotrowicza.

Prezes TK ogłosiła wtedy 20-minutową przerwę i po niej, poinformowała zebranych, że wniosek zostanie rozpatrzony i nie zawierał braków formalnych.

– W tym stanie rzeczy, niestety, proszę państwa, Trybunał Konstytucyjny musi zarządzić przerwę, ponieważ musi rozpoznać ten wniosek. W związku z powyższym zarządzamy przerwę do 22 września do godziny 11 – ogłosiła Przyłębska.

Prezes TK zwróciła się też, wyraźnie wzburzona, do uczestników postępowania: – Mój apel do uczestników postępowania o traktowanie organu państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, z pełną powagą i składanie wniosków formalnych w takim terminie, aby Trybunał Konstytucyjny mógł te wnioski rozpoznać w odpowiednim czasie. Aby nie przerywać niepotrzebnie postępowania. Mówię to dlatego, że wielokrotnie w przestrzeni publicznej stawiane są Trybunałowi zarzuty, że Trybunał odracza, przerywa rozprawy. Niestety w dniu dzisiejszym po raz kolejny mamy taką sytuację.

Czytaj też:
RPO chce wyłączenia ze sprawy Pawłowicz i trzech innych sędziów TK. Była posłanka zabrała głos

Źródło: WPROST.pl
 20

Czytaj także