Sejm odrzucił dwa senackie weta. Chodzi o zmiany w wypłatach 500+ i domy bez pozwolenia

Sejm odrzucił dwa senackie weta. Chodzi o zmiany w wypłatach 500+ i domy bez pozwolenia

Posłowie w Sejmie
Posłowie w Sejmie / Źródło: Sejm
Weta Senatu do nowelizacji prawa budowlanego dot. budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia oraz  do noweli zakładającej obsługę świadczenia 500+ przez ZUS zostały odrzucone przez Sejm. Teraz ustawy trafią do prezydenta.

W czwartek 14 października miał miejsce drugi dzień obrad Sejmu. Tego dnia posłowie zajmowali się nie tylko budową bariery na granicy, czy wysłuchali emocjonalnego przemówienia premiera , ale odrzucili również kilka senackich wet, w tym weto do nowelizacji prawa budowlanego dot. budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia oraz weto do noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładającej obsługę m.in. świadczenia 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia

Sejm odrzucił weto do nowelizacji prawa budowlanego oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dot. budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia. Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 267 posłów, przeciw było 178, 1 wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja zakłada, że do zgłoszenia budowy budynków do 70 m2 inwestor będzie musiał dołączyć oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Nowela określa maksymalny termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na 21 dni. Wprowadza także ograniczenia dotyczące powierzchni działki. Zakłada, że na jeden budynek ma przypadać ok. 500 m2. W przypadku, gdy planowana budowa oddziaływałaby na działki sąsiednie, stanowiące szczególnie obszary cenne pod względem środowiska i krajobrazu, wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Przepisy nowelizacji dopuszczają także zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacyjnych do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m2 do 70 m2.

Sejm odrzucił weto do noweli dot. przekazania wypłaty 500+ do ZUS

odrzucił także senackie weto do noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładającej obsługę m.in. świadczenia 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu poparło 237 posłów, 209 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja zakłada przekazanie obsługi programu „Rodzina 500+” do ZUS, wprowadzenie możliwości składania wniosków jedynie w formie elektronicznej i wypłacanie świadczeń jedynie na konto bankowe. Wnioski mają być składane poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) oraz poprzez bankowość elektroniczną.

Zgodnie z nowelizacją, w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski mają być składane do ZUS. Te wnioski, które są realizowane przez samorządy, mają być przez nie realizowane do końca obecnego okresu.

Na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu - 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma za realizację tego programu otrzymywać 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie.

Teraz obie ustawy trafią na biurko prezydenta, który musi je podpisać, żeby mogły wejść w życie.

Czytaj też:
PSL złoży wniosek o skrócenie kadencji Sejmu. „Zobaczymy, co powie na to PiS”

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także