Zabezpieczenie granicy, kapitał opiekuńczy i ustawa o ruchu drogowym. Rusza posiedzenie Senatu

Zabezpieczenie granicy, kapitał opiekuńczy i ustawa o ruchu drogowym. Rusza posiedzenie Senatu

Tomasz Grodzki
Tomasz Grodzki Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski / Fotonews
Senat rozpocznie dzisiaj trzydniowe posiedzenie. Jakimi sprawami zajmą się politycy? Łącznie wyższa izba parlamentu rozpatrzy 26 ustaw.

W dniach 27–29 października odbędzie się 32. posiedzenie Senatu. Wyższa izba parlamentu rozpatrzy 26 ustaw, będą to m.in:

 • Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (projekt rządowy): przewiduje pilną budowę na polskiej granicy z Białorusią, stanowiącej granicę zewnętrzną UE, zapory zabezpieczającej przed nielegalną migracją.
 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy): wprowadza rozwiązania zapisane w Polskim Ładzie. Przewiduje m.in. podwyżkę do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, a do 120 tys. zł – pierwszego progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17 proc., a powyżej niego rośnie do 32 proc.
 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy): wprowadza możliwość wystawiania – oprócz papierowych i elektronicznych – faktur ustrukturyzowanych jako jednej z form dokumentowania transakcji.
 • Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy): wprowadza europejskie regulacje dotyczące wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych, przede wszystkim domów maklerskich.
 • Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy): upraszcza i usprawnia proces sporządzania sprawozdań finansowych przez zobowiązane do tego jednostki, a także daje dodatkowe kompetencje Polskiej Agencji Nadzoru Audytorskiego.
 • Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (projekt rządowy): ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (projekt rządowy): ma zwiększyć ochronę producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi.
 • Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (projekt poselski): ma ułatwić prowadzenie pozarolniczej działalności w gospodarstwie rolnym.
 • Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (projekt senacki): przewiduje, że rolnicy będą mogli występować o odszkodowanie, nawet jeśli wcześniej nie zgodzili się na budowę urządzeń zabezpieczających ich plony przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną lub podczas polowania. Nowela realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
 • Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (projekt rządowy): dostosowuje polskie prawo do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
 • Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy): ma wpłynąć na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i zagrożenia dla zdrowia dzięki zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach.
 • Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy): wydłuża do końca 2023 r. możliwość przekazywania do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) kopalni ruch Jastrzębie III i kopalni ruch Pokój.
 • Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (projekt rządowy): przewiduje, że Skarb Państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 100 tys. zł.
 • Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym (projekt rządowy): wprowadza nowe świadczenie – kapitał opiekuńczy dla rodzin z dziećmi – w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane po 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub po 1 tys. zł miesięcznie przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny i nieopodatkowane. Prawo do świadczenia, wypłacanego od 2022 r. będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci, proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia. Ustawa wprowadza też dofinansowanie w wysokości do 400 zł miesięcznie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dotyczyć to będzie dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.
 • Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (projekt rządowy): ma poprawić ochronę zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych bez uszczerbku dla procedur badawczych, udoskonalić hodowlę tak, aby można było zapobiec zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt.
 • Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (projekt rządowy), tzw. pakiet wolności akademickiej: przewiduje, że wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego.
 • Ustawa o zmianie ustawy o sporcie (projekt rządowy): przewiduje wprowadzenie od 2022 r. 4 nowych programów stypendialnych dla utalentowanych zawodniczek i zawodników w wieku 16–23 lata i dla trenerów.
 • Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (projekt rządowy): zakłada, że Transportowy Dozór Techniczny przejmie od resortu infrastruktury kompetencje w sprawie wydawania odstępstw od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Ma to usprawnić obsługę obywateli. Nowela ujednolica także przepisy dotyczących ograniczników prędkości w pojazdach. Autobusy, samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t muszą być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości, zmniejszający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. W ustawie określono też katalog pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza.

Posiedzenie Senatu. Czym zajmą się politycy?

Podczas 32. posiedzenia zaplanowano także podjęcie uchwały w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem (inicjatywa grupy senatorów), w której projekcie Senat przypomina, że bitwa pod Chocimiem w 1621 r. stanowiła kluczowy moment w dziejach Europy i cywilizacji chrześcijańskiej. Zadecydowała o losach i przyszłości nie tylko Polaków, Rusinów i Litwinów, ale też całej chrześcijańskiej Europy, w stronę której kierowały się wojska muzułmańskie. Wiktoria chocimska przyczyniła się do stworzenia wizji Rzeczypospolitej Trojga Narodów, a planowane połączenie Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wielkiego Księstwa Ruskiego stało się dowodem odpowiedzialności, mądrości i współpracy wielonarodowych elit budujących I Rzeczpospolitą.

Senatorowie zapoznają się z także z dwiema informacjami: informacją o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej) oraz informacją w sprawie sytuacji powstałej po orzeczeniu TSUE w sprawie Kopalni Turów.

Czytaj też:
30. rocznica pierwszych w pełni wolnych wyborów. Trzy dekady, a niektórzy nadal na Wiejskiej

Źródło: WPROST.pl / Senat