Posłowie pilnie poprawiają ustawę o pomocy uchodźcom. Czarzasty o ruchu Konfederacji: Rzadko to się zdarza w Sejmie. Dziękuję

Posłowie pilnie poprawiają ustawę o pomocy uchodźcom. Czarzasty o ruchu Konfederacji: Rzadko to się zdarza w Sejmie. Dziękuję

Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty Źródło: Sejm
Sejm zajmuje się w środę nowelizacją ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Posłowie podkreślali, że zgodnie z umową będą szybko procedować zmianę i nie będą zgłaszać poprawek. Wyłamał się jedynie klub Konfederacji, ale ostatecznie poprawkę wycofał. – Z pewnym uznaniem należy przyjąć, panie ministrze, zmianę pana stanowiska – powiedział Tomasz Zimoch, wskazując, że procedowane zmiany zgłaszała już wcześniej opozycja, ale wtedy zostały odrzucone.

W środę rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmują się między innymi pilnym projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zdzisław Sipiera z  przekazał, że komisja administracji wnosi o uchwalenie nowelizacji bez poprawek, „żeby nie było przedłużania i wątpliwości, jaki status ma Ukrainiec, który przybywa z terenu objętego wojną”. – W tej ustawie zmieniają się tylko dwa zapisy – wyjaśnił. W pierwotnym brzmieniu ustawa stanowiła, że pomoc będzie udzielana uchodźcom, którzy dotarli do Polski „bezpośrednio” z Ukrainy, a teraz to ograniczenie ma być zniesione i będą mogły z niej skorzystać też osoby, które dotarły do Polski przez Słowację, Rumunię czy Mołdawię. Z kolei sformułowanie „wjechał” ma być zastąpione słowem „przybył”.

Ponadpartyjna zgoda

– Ustawa jest wprowadzona szybko po jej wprowadzeniu i to dobrze. To pokazuje, ze rząd jest otwarty na rozwiązania, które przynosi życie. (...) Wydarzenia na Ukrainie są nieprzewidywalne, dobrze że reagujemy szybko, sprawnie, w sposób ponadpolityczny – powiedział poseł PiS Piotr Kaleta.

Tomasz Szczepański z Koalicji Obywatelskiej poinformował, że jego klub nie będzie kwestionował nowelizacji i nie będzie składał teraz poprawek. – Ten projekt jest kwintesencją naszych poprawek (...). Można powiedzieć: cieszymy się, że wsłuchaliście się w to, o czym mówiliśmy, ale proszę uwierzyć, że to nie było na zasadzie, żeby wepchnąć kij w szprychę. Mieliśmy to przeanalizowane, mieliśmy informacje od samorządów – powiedział.

Poseł Wiesław Szczepański z Lewicy oświadczył, że „nie będzie krytykował rządu, bo wszyscy uczymy się na błędach”. – Nikt z nas nie wiedział, że do Polski trafi tak wiele uchodźców i każdy dzień przynosi kolejne rozwiązania, które będziemy musieli jako komisja z nimi się zmierzyć. Przypominam, że poprawka, o której dziś mówicie wyszła po raz pierwszy z ust poseł Kotuli, potem poprawkę zgłosił poseł Zimoch – mówił. – Cieszę się, że ten projekt ma charakter ponadpartyjny. Mam nadzieję, że w trybie pilnym go uchwalimy i nie będzie do niego poprawek – powiedział Szczepański.

Marek Biernacki z -Koalicji Polskiej powiedział, że jego klub popiera nowelizację ustawy. – Pod względem formy to jest mikro nowelizacja, ale dotyczy wielu ludzi – zwrócił uwagę.

Konfederacja wycofała poprawkę

– Działamy w pozytywnym uniesieniu, nie ma wątpliwości, że pomoc jest uzasadniona prawie i moralnie. Jednak trzeba też analizować ekonomiczne skutki regulacji. Pytanie, czy to robimy. Na obecną chwilę dynamika przekraczania granicy maleje, pytanie co dalej. Regulacja rozszerza pomoc na osoby, które nie przybyły bezpośrednio do Polski. Jednak ten kierunek rozszerzania będzie obejmował uchodźców, którzy już znaleźli bezpieczne schronienie w innych krajach. Pytanie, czy powinniśmy rywalizować na wsparcie, pomoc socjalną z innymi krajami. Czy próbujemy łatać demografię? (...) Jakie tu są rzeczywiste intencje? – mówił poseł Krzysztof Tuduj.

Oświadczył też, że składa poprawkę dotyczącą przesunięcia okresu prawd do nabywania obywatelstwa z dwóch do pięciu lat. Po chwili prowadzący obrady wicemarszałek poinformował jednak, że poprawka została wycofana. – Rzadko to się zdarza w Sejmie, więc chyba powinienem o tym poinformować Pan poseł z Konfederacji wycofał swoją poprawkę. Dziękuję panie pośle – powiedział Czarzasty.

Zimoch: Z pewnym uznaniem należy przyjąć zmianę pana stanowiska

Z kolei Tomasz Zimoch z Polski 2050 powiedział do ministra spraw wewnętrznych, że „nie warto było się z opozycją droczyć” przy procedowaniu ustawy i przypominał, że jego koło zgłaszało już wcześniej poprawkę dotyczącą doprecyzowania kręgu osób, które obejmie pomoc. – Z pewnym uznaniem należy przyjąć, panie ministrze, zmianę pana stanowiska – oświadczył.

Wiceszef MSWiA zapowiada kolejną nowelizację

- Nie grzechem jest błądzić, grzechem jest tkwić w błędzie - powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, odnosząc się do nowelizacji. Wiceminister podziękował też Konfederacji za zmianę stanowiska i wycofanie poprawki. Zapowiedział też, że za dwa tygodnie będą kolejne poprawki do ustawy o pomocy uchodźcom. - To będzie większa nowelizacja, która usprawni przepisy, załata luki. Słuchamy samorządowców, wojewodów - mówił.

Wąsik zapewniał też, że sytuacja na granicy się uspokoiła i liczba uchodźców przekraczających granicę znacznie spadła. Wskazał też, że rząd jest przeciwny „przymusowej relokacji”, ale ona trwa bo Ukraińcy dobrowolnie wyjeżdżają do innych krajów.

Czytaj też:
Spięcie w Sejmie. Jarosław Kaczyński odpowiedział Izabeli Leszczynie

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także