Łukaszenka zaostrza karę śmierci na Białorusi. Przestępstwo nie jest konieczne

Łukaszenka zaostrza karę śmierci na Białorusi. Przestępstwo nie jest konieczne

Aleksandr Łukaszenka
Aleksandr Łukaszenka Źródło: Newspix.pl
Aleksandr Łukaszenka podpisał nowelizację białoruskiego kodeksu karnego, w którym parlament zdecydował o zaostrzeniu kary śmierci. Teraz rozstrzelanie może grozić nawet za próbę popełnienia przestępstwa.

Wcześniej kara śmierci na Białorusi była dopuszczana jedynie w przypadku najcięższych przestępstw, m.in. w przypadku popełnienia aktu terroryzmu. Teraz będzie możliwa również za „usiłowanie przeprowadzenia aktu terroryzmu”.

Chodzi zarówno o terroryzm międzynarodowy, jak i wewnętrzny. Sąd może orzec karę śmierci na przykład za „zabójstwo osoby zajmującej stanowisko państwowe lub publiczne popełnione w związku z jej działalnością państwową lub publiczną w celu wywarcia wpływu na decyzje władz”.

Izba Reprezentantów wskazała, że nowe prawo „ogranicza działalność elementów destrukcyjnych oraz demonstruje stanowczą walkę państwa z działalnością terrorystyczną”.

Nowa wersja Kodeksu stanowi również, że kara śmierci jest orzekana „za szczególnie ciężkie przestępstwa polegające na umyślnym pozbawieniu życia człowieka w okolicznościach obciążających, a także za inne szczególnie ciężkie przestępstwa”.

Jak białoruski rząd rozumie działalność terrorystyczną?

Interpretacja terroryzmu przez reżim jest bardzo szeroka. Niezależna Nasza Niwa zwraca uwagę, że na Białorusi zarzuty związane z terroryzmem ma wielu więźniów politycznych. Tym samym na liście terrorystów znaleźli się liderzy opozycji politycznej Swiatłana Cichanouska i Paweł Łatuszka, bloger Anton Matołko oraz funkcjonariusze organów ścigania, którzy poparli ruch na rzecz wolnych wyborów.

Przewodniczący Izby Reprezentantów Uładzimir Andrejczanka, komentując nowelizację kodeksu karnego, wspomniał o „partyzantach na kolei”. Chodzi o ludzi, którzy dokonywali aktów dywersji, np. niszcząc szafy sterownicze, by utrudnić transport rosyjskiego sprzętu wojskowego, używanego w agresji na Ukrainę. Część z tych osób została zatrzymana.

- Można z tego wyciągnąć wniosek, że nowa ustawa jest przyjmowana m.in. po to, by bardziej surowo ukarać tych ludzi – oceniło Euroradio.

Zmiany w kodeksie karnym zaczynają obowiązywać 29 maja.

Białoruś to jedyny kraj w Europie i Wspólnocie Niepodległych Państw, w którym stosowanie kary śmierci jest dozwolone. Nie można na nią skazać kobiet oraz mężczyzn powyżej 65. i poniżej 18. roku życia.

Czytaj też:
Białoruski reżim cenzuruje książki. „Rok 1984” Orwella zakazany

Opracowała:
Źródło: Bielsat