Pierwsze takie wyniki badań od 20 lat: Młodzi Polacy mocno skręcają w lewo. „Trzy linie odcięcia”

Pierwsze takie wyniki badań od 20 lat: Młodzi Polacy mocno skręcają w lewo. „Trzy linie odcięcia”

Młodzi Polacy
Młodzi Polacy 
– Młodzi Polacy określają własne poglądy jako dużo bardziej lewicowe niż poglądy swoich rodziców. Między dwoma pokoleniami wyraźnie widać trzy linie odcięcia. Działa to trochę na zasadzie odbicia, mamy prawicową władzę, więc kontestacja jest wyrażana w formach bliskich lewicy – mówi w rozmowie z „Wprost” dr Bartosz Machalica z Centrum im. Daszyńskiego.

Centrum im. Ignacego Daszyńskiego we współpracy z instytutem IBRiS przeprowadziło w październiku 2021 r. badanie poglądów Polaków w wieku 18-24 lata. Wyniki przedstawiono w raporcie „Pęknięte pokolenie rewolucjonistów? Młodzi wobec sytuacji w Polsce”, którego autorami są dr Przemysław Potocki i dr Bartosz Machalica.

Aleksandra Gieracka, „Wprost”: Rok temu poruszenie wywołał sondaż CBOS, z którego wynikało, że pierwszy raz od 20 lat większy odsetek osób w wieku 18–24 lata deklaruje poglądy lewicowe niż prawicowe. Młodzi Polacy faktycznie skręcają w lewo?

Dr Bartosz Machalica: Wydaje się, że to jest jeden z głównych wniosków z naszego badania. Młodzi ludzie określają swoje poglądy jako dużo bardziej lewicowe (zdecydowanie lewicowe – 6,8 proc., raczej lewicowe – 20,1 proc.) niż poglądy swoich rodziców (zdecydowanie lewicowe – 2,7 proc., raczej lewicowe – 12,6 proc.). Co więcej, badanie pokazuje, że młode pokolenie potrafi wypełnić treścią swoją deklarowaną lewicowość.

W waszym badaniu o identyfikacjach rodziców mówiły ich dzieci. Na ile poprawnie mogły określić ich poglądy?

Tu chodzi o pewną relacyjność. Wiadomo, że dzieci nie są politologami i nie robiły rodzicom kwestionariusza. To, jak subiektywnie postrzegają ich poglądy, pokazuje na poziomie autoidentyfikacji przesunięcie w politycznym spektrum bardziej na lewo.

W czym przejawia się lewicowość młodych Polaków?

Widać znacznie szersze niż w starszych pokoleniach przywiązanie do koncepcji państwa, które realizuje usługi publiczne.

57,5 proc. badanych sprzeciwia się postulatowi wprowadzenia płatnych studiów, a 45,6 proc. zgodziłoby się na podniesienie składki zdrowotnej, gdyby zapewniło to lepszą jakość ochrony zdrowia. Za progresywnym systemem podatkowym opowiada się 49,7 proc. respondentów – przy czym w tym pytaniu to nie było puste hasło, zostało wyjaśnione, na czym on polega.

Artykuł został opublikowany w 23/2022 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Źródło: WPROST.pl