Prześwietlono finanse ugrupowania Grzegorza Brauna. Podczas kontroli pojawiły się niejasności

Prześwietlono finanse ugrupowania Grzegorza Brauna. Podczas kontroli pojawiły się niejasności

Grzegorz Braun
Grzegorz Braun Źródło: Newspix.pl
PKW odrzuciło sprawozdanie finansowe partii Grzegorz Brauna. Kontrola wykazał sporo niejasności, które dotyczyły m.in. tego, kto wpłacał pieniądze. Ugrupowanie miało również 43 konta, co próbowała wyjaśnić skarbnik Konfederacji Korony Polskiej.

Grzegorz Braun partię Konfederacja Korony Polskiej zarejestrował na początku 2020 r. Ugrupowanie jak wszystkie inne obozy złożyło sprawozdanie finansowe za ten rok. 1 sierpnia zostało jednak odrzucone przez Państwową Komisję Wyborczą. Z uchwały wynikają wątpliwości PKW co do finansów partii – poinformowała „Rzeczpospolita”.

Konfederacja Korony Polskiej zadeklarowała w sprawozdaniu, że posiada jedynie jedno kontro. W trakcie kontroli okazało się jednak, że jest ich 43. Państwowej Komisji Wyborczej nie udało się ustalić, skąd taka duża liczba. Ugrupowanie poproszę o wyjaśnienie sprawy „przesłało jedynie historie operacji wyłącznie czterech jej rachunków bankowych, a w przypadku pozostałych 39 jedynie potwierdzenie sald na koniec 2020 roku”.

PKW odrzuciło sprawozdanie finansowe partii Grzegorz Brauna

Kolejne niejasności dotyczą wpłat od osób fizycznych na łączną kwotę 34 tysięcy złotych, które były głównym źródłem partii w 2020 r. „Załączniki do sprawozdania partii zawierały szereg błędów i uchybień w zakresie miejscowości faktycznego zamieszkania osób dokonujących wpłat, nazwisk tych osób, jak i kwot środków wpłacanych przez te osoby” – podkreśliło PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza przypuszcza, że „część osób wpłacających środki na rzecz partii w ogóle nie została ujęta w załącznikach”. Wiele uchybień udało się skorygować w czasie kontroli. Następny problem pojawił się z wykazaniem przyjęcia wartości niepieniężnych, takich jak użyczenie lokalu. Konfederacja Korony Polskiej „zapomniała” to wpisać.

Skarbnik Konfederacja Korony Polskiej wyjaśnia 43 konta

PKW podała, że „żadna z pozycji w sprawozdaniu, w której podano kwotę inną niż zero, nie zawierała danych zgodnych ze stanem faktycznym”. Ponadto tam, gdzie poproszono o rozwianie wątpliwości, pojawiały się nowe. Skarbniczka partii Kamila Jezierska wyjaśniła „Rz”, że duża liczba kont miała wynikać z „ewidencjonowania przychodów i wydatków związanych z aktywnością partii w danym okręgu”, jednak do tego nie doszło z powodu braku aktywności. Obecnie partia ma mieć dwa konta.

Czytaj też:
Roczne sprawozdanie Solidarnej Polski odrzucone przez PKW. Jaki był powód?

Źródło: rp.pl
 0

Czytaj także