Polska znów pod lupą Unii Europejskiej. Wraca kwestia praworządności

Polska znów pod lupą Unii Europejskiej. Wraca kwestia praworządności

Flaga UE, zdjęcie ilustracyjne
Flaga UE, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / artjazz
Kwestia praworządności w Polsce będzie omawiana na Radzie Europejskiej w październiku i listopadzie – dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM.

Według RMF FM 18 października odbędzie się wysłuchanie Polski o stanie praworządności w ramach procedury art. 7 Traktatu . Będzie ono polegało na tym, że ministrowie krajów członkowskich będą zadać przedstawicielowi Polski pytania dotyczące przestrzegania w kraju zasad państwa prawa. Tego samego dnia ma odbyć się też wysłuchanie Węgier.

Z kolei 19 listopada Rada Unii Europejskiej ma zająć się raportem Komisji Europejskiej dotyczącym praworządności w Polsce. Powstał on w ramach dorocznego przeglądu praworządności w państwach członkowskich. Na posiedzeniu zostaną też omówione raporty dotyczące Portugalii, Szwecji, Słowenii i Rumunii.

Procedura wobec Polski z art. 7

Komisja Europejska uruchomiła procedurę z art. 7 wobec Polski w grudniu 2017 r. Jest w nim mowa o tym, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub , Rada UE, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości UE. W takim przypadku zostaje uruchomiona trzystopniowa procedura, która jest zakończona nałożeniem sankcji.

Sankcje mogą polegać m.in. na zawieszeniu wobec państwa członkowskiego niektórych praw wynikających z traktatów, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu danego państwa w Radzie UE. Aby na państwo członkowskie zostały nałożone sankcje wymagana jest jednomyślność, ale w Radzie nie ma obecnie większości, by podjąć taki krok wobec Polski.

Czytaj też:
Jednoznaczne stanowisko unijnego komisarza: Czekamy na reformy w Polsce

Źródło: RMF FM/Wprost.pl
 0

Czytaj także