(wujek) Olek

(wujek) Olek
1473


Ostatnie komentarze

 •  
  A Amazon czy operatorzy sieci komórkowych mogą za to samo żądać różne ceny w różnych krajach, that's law - Pippi Langstrumpf pozdrawia, 2x2=9, oto tęczowo-neoliberalna praworządność ...
  •  
   Oto "praworządność" ...
   •  
    Co najmniej do Mundialu w Rosji pokażą nam niejeden nowy odcinek drugiego sezonu serii "Wiekuisty rusek (Der ewige Russe)", pierwszy sezon pt. "Der ewige Jude (wiekuisty żyd)" przyniósł za sobą pożądane skutki ...
    •  
     Co najmniej do Mundialu w Rosji pokażą nam niejeden nowy odcinek drugiego sezonu serii pt. "Wiekuisty rusek (Der ewige Russe)", pierwszy sezon pt. "Der ewige Jude (wiekuisty żyd)" przyniósł za sobą pożądane skutki ...
     •  
      "Karierę" pana Bolka można naprawdę podziwiać, od ikony walki o wolność spod krzyża przez laureata pokojowej nagrody Nobla, przez prezydenta RP do błazna totalnej opozycji, wałęsającego sie po przestrzeni medialnej, ale i po korytarzach, jak aktor pana Nietzsche z "Tako Rzecze Zarathustra":
      "Mało pojmuje lud wszystko, co wielkie, to jest: twórcze. Ma on jednak zmysł ku wszelkim wystawcom i aktorom rzeczy wielkich.
      Wokół odkrywców nowych wartości obraca się świat ten - obraca się niewidocznie. Jednakże wokół aktorów krąży lud i sława: takie są "koleje świata tego".
      Nie brak aktorowi ducha, lecz mało posiada on sumienia duchowego. Wierzy zawsze w to, czem najsilniejszą wiarę wzbudzić zdoła - wiarę w siebie!
      Jutro mieć będzie nową wiarę, a pojutrze nowszą. Szybkie ma on zmysły, podobnie jak i tłum, i zmienna jest jego pogoda.
      Obalić - znaczy dlań: dowieść. Rozwścieczyć - znaczy dlań: przekonać. Zaś krew jest mu wśród wszystkich dowodów najlepszym."
      •  
       Po "marszu przez instytucje" generacji 68 sądy IV. neoliberalnej LBGTQIAZD...Rzeszy są tak wiarygodnymi "autorytetami" jak stalinowskie czy hitlerowskie, znaczy instrumentami konstrukcji społecznej "rzeczywistości". Już Sąd Najwyższy USA powołując sie na konstytucję z 1788 !!! zalegalizował kupność polityki (Citizens United v. FEC, 2010) i "małżeństwa" jednopłciowe (Obergefell v. Hodges, 2015).
       Co mnie interesuje jest, czy po dekryminalizacji pedofilii, do czego generacja 68 dążyła, dzisiejsi sprawcy i pomawiani będą uniewinnieni i odszkodowani … Bo "wyzwolenie seksualne" dalej programem .nowoczesnych (nied-)oświeconych.
       •  
        Zygmunt Bauman w "Nowoczesność i Zagłada" sprzeciwia się zamykaniu problemu Zagłady w historycznej przeszłości, w której winni zostali osądzeni. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do straszliwych zbrodni doszło w nowoczesnym społeczeństwie, w zaawansowanym stadium jego cywilizacyjnego rozwoju i szczytowej fazie rozkwitu kultury.

        !!! Dowodzi, ze Holokaust i systemy totalitarne były wynaturzoną, ale logiczną konsekwencją działania racjonalnych, biurokratycznych mechanizmów sprawowania władzy, nie rana czy choroba naszej cywilizacji, lecz jej pełnoprawnym produktem. !!!

        Uważa, ze doświadczenie Zagłady, które dramatycznie dotknęło poprzednie pokolenia, zawiera w sobie kluczowe informacje na temat społeczeństwa, które dzisiaj tworzymy.

        Namawia do myślenia i analizowania tego problemu również jako przestrogi, dotyczącej dzisiejszego sposobu życia, jakości instytucji, na których opieramy nasze bezpieczeństwo oraz przydatności kryteriów, za pomocą których oceniamy nasze postepowanie i relacje z drugim człowiekiem.

        Ma rację.

        Arystoteles: „Mały błąd na początku z czasem wielkim się staje” – tu usuniecie Boga jako miary wszechrzeczy, co Sokrates jeszcze wiedział „…szanuję was bracia Ateńczycy, ale Bogu będę zawsze bardziej posłuszny niż wam…”. Już wtedy .nowocześni nie mogli tego Boga i jego wyznawców „tolerować”.
        •  
         Ulotka musi wymieniać piec filarów islamu, najważniejsze jest wyznanie "prawdziwej" wiary: lā ʾilāha ʾillā-llāh, muḥammadun rasūlu-llāh Spoko, król/królowa będzie dalej jak w protestantyzmie, głową lokalnego kultu, a zamordyzm będzie kontynuował, wprawdzie pod innymi hasłami. Nie lękajcie sie ...
         •  
          Nawet Platon w "Nomoi (Prawa)", księga 8, miedzy 841 St.2A i 842 St.2A przed tego rodzaju praktykami ostrzega i uważa je jako szkodliwe dla społeczności. Zresztą w piątej księdze (745 St.2A) ostrzegał przed zbyt wielkim podziałem majątkowym społeczeństwa. "Zachód" trzeba będzie teraz postrzegać jako zmierzch i upadek cywilizacji, nomen est omen.
          •  
           Oby miał jeszcze ważną wizę, bo inaczej zakują go w kajdanki -that's law- i być może przewiozą go Gitmo ...
           •  
            Facet, ktory sie myli co do idealnego biotopu dla swojego penisa, myli sie co do wszystkiego, w tym co do słów papieża. Według filozofii greckiej człowieczeństwo polega na kontroli swoich żądz i przywar przez rozum, rozsądek, odróżniając dobre od złego i prawdę od kłamstwa. Pomyłkę w ocenie dobre-złe judeochrześcijaństwo nazywa grzechem i wzywa do "metanoi", do nawrócenia na drogę rozsądku, dobra i prawdy. Wszystko inne to kłamstwo, "kultura" smierci.
            •  
             No, tak wypada w IV. neoliberalnej LBGTQIAZD...Rzeszy, "nowym wspaniałym świecie", szczyt postępu i .nowoczesności. Politycznie poprawne kukiełki z niby uciskanych mniejszości jako instrument władzy plutokracji, dominującej skrajnej mniejszości.
             •  
              Dzień święty święcić …
              •  
               Rewolucja '68 sie jak widać udała, jak najbardziej przez marsz przez instytucje. Teraz aktywiści IV. neoliberalnej LBGTQIAZD...Rzeszy nami żałosnymi lemingami rządzą i nas sądzą według widzimisię Pippi Langstrumpf, 2x2=9! Jak sobie pościelisz, tak sie wyśpisz - pobudka będzie straszna.
               •  
                Treść została usunięta