werset werset

werset werset
55


Ostatnie komentarze

 •  
  „Świat przemija i tak jest z jego pragnieniem” — czytamy w Liście 1 Jana 2:17. O jaki „świat” tu chodzi? Kiedy i jak przeminie? https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/g201511/kiedy-nastapi-koniec-swiata-proroctwo-biblijne/
  •  
   Wierzą w Boga ale nie wierzą Bogu -  "Boże, strzeż nas od tych, którzy tylko w Ciebie wierzą". (Tytusa 1:16) Publicznie twierdzą, że znają Boga, ale swoimi uczynkami się Go zapierają, bo są odrażający, nieposłuszni i niezdolni do żadnego dobrego czynu.
   (Hebrajczyków 4:13) Nie ma stworzenia, które by się ukryło przed Jego wzrokiem, ale wszystko jest obnażone i wyraźnie widoczne dla Tego, przed którym będziemy musieli odpowiedzieć za swoje uczynki. (Hebrajczyków 10:26, 27) Bo jeśli po dokładnym poznaniu prawdy świadomie trwamy w grzechu, to już nie ma dla nas żadnej ofiary za grzechy, 27 lecz pozostaje tylko czekanie w strachu na sąd oraz płonący gniew, który strawi przeciwników.
   •  
    (Izajasza 58:5-7) Czyż taki miałby być post, który wybieram — taki jak dzień, w którym ziemski człowiek trapi swą duszę? W którym zwiesza głowę jak sitowie oraz podściela sobie wór i popiół? Czyż to nazywasz postem i dniem godnym upodobania Jehowy? 6 „Czyż post, który ja wybieram, nie jest taki: Rozwiązać pęta niegodziwości, rozerwać wiązadła przy drążku jarzma i puścić wolno zdruzgotanych, i żebyście złamali każdy drążek jarzma? 7 Czy nie chodzi o to, byś udzielił swego chleba głodnemu i żebyś uciśnionych, bezdomnych wprowadził do swego domu? Żebyś, widząc kogoś nagiego, okrył go i żebyś się nie chował przed własnym ciałem? Na uczniów Chrystusa nie nałożono powinności poszczenia w określone dni; poszczenie jest sprawą dobrowolną, pozostawioną własnej decyzji. W chrześcijaństwie znane są obowiązkowe posty, zostały one jednak wprowadzone jedynie przez ludzi. Za czasów proroka Izajasza nie byłoby zastrzeżeń do samorzutnie podjętych postów „domu Jakuba”, gdyby je zachowywano w dobrej intencji i ze szczerych pobudek. Przypomnijmy wszakże, co działo się w „domu Jakuba” podczas postów lub przed i po tych okresach: Dochodziło do kłótni i sporów, wymyślano sobie nawzajem podniesionym głosem, a nawet bito innych „niegodziwą pięścią”. Formalistyczne poszczenie i umartwianie się na pewno nie mogło służyć za parawan ukrywający wszystkie takie niegodziwości przed przenikliwymi oczami Jehowy Boga. Nic więc dziwnego, że wydawał się On nie widzieć ich postów, czyli że nie zwracał na nie żadnej uwagi! Błędne poglądy na temat postu
    Błędny pogląd: Apostoł Paweł zalecał post małżeństwom (1 Koryntian 7:5, Biblia gdańska).
    Fakt: W najstarszych manuskryptach biblijnych w 1 Koryntian 7:5 nie ma mowy o poście *. Najwyraźniej kopiści przepisujący Biblię dodali wzmiankę o poście nie tylko w tym miejscu, ale też w Mateusza 17:21, Marka 9:29 oraz w Dziejach 10:30. Większość współczesnych przekładów Biblii pomija tę nieprawdziwą informację.
    Błędny pogląd: Chrześcijanie powinni pościć, żeby upamiętniać 40-dniowy post Jezusa na pustkowiu po chrzcie.
    Fakt: Jezus nigdy nie zalecał takiego postu. W Biblii nie ma też żadnej informacji, że przestrzegali go pierwsi chrześcijanie
    * Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, wydanie trzecie, s. 554..
    Błędny pogląd: Chrześcijanie powinni pościć, kiedy upamiętniają śmierć Jezusa.
    Fakt: Jezus nie polecił swoim uczniom pościć w czasie upamiętniania jego śmierci, czyli podczas Wieczerzy Pańskiej (Łukasza 22:14-18). Chociaż powiedział, że będą pościć, kiedy umrze, nie był to nakaz, ale jedynie stwierdzenie, że coś takiego się wydarzy (Mateusza 9:15). W Biblii nakazano chrześcijanom, żeby nie przychodzili na tę uroczystość głodni (1 Koryntian 11:33, 34).
    Czy post obowiązuje chrześcijan? Nie. Bóg nakazał Izraelitom pościć w Dniu Przebłagania, ale unieważnił to święto po tym, jak Jezus raz na zawsze odkupił grzechy skruszonych ludzi (Hebrajczyków 9:24-26; 1 Piotra 3:18). Chrześcijanie nie podlegają Prawu Mojżeszowemu, które obejmowało nakaz obchodzenia Dnia Przebłagania (Rzymian 10:4; Kolosan 2:13, 14). Dlatego każdy chrześcijanin może sam zdecydować, czy będzie pościć (Rzymian 14:1-4). Chrześcijanie zdają sobie sprawę, że post nie odgrywa kluczowej roli w ich religijności. Biblia nigdzie nie wiąże przestrzegania postów z radością. Tymczasem cecha ta jest charakterystyczna dla wielbienia Jehowy, co odzwierciedla Jego osobowość, bo Biblia nazywa Go „szczęśliwym Bogiem” (1 Tymoteusza 1:11; Kaznodziei 3:12, 13; Galatów 5:22). https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/biblia-post-chrzescijanin/
    •  
     Co byś zrobił, gdybyś w pewnym momencie swojej dalekiej podróży nie wiedział, którą drogę wybrać? Mogłoby cię korcić, by pójść za innymi podróżnymi, zwłaszcza gdybyś widział, że zdecydowana większość z nich wybiera ten sam kierunek. Byłoby to jednak ryzykowne. Przecież nie wszystkie te osoby muszą iść tam, gdzie ty chcesz dotrzeć, albo znać właściwą drogę. W związku z tym zastanówmy się nad zasadą, która leży u podstaw jednego z praw danych starożytnym Izraelitom. Sędziowie i świadkowie biorący udział w procesach zostali ostrzeżeni przed niebezpieczeństwem ‛pójścia za tłumem’
     (Wyjścia 23:2) Nie wolno ci iść za tłumem w złych celach, nie wolno ci też tak składać świadectwa w spornej sprawie, by pójść za tłumem i wypaczyć sprawiedliwość.
     •  
      Zostały rozwiane wątpliwości dotyczące dylematu "czy jest osłem czy ma osła"?
      •  
       Co tam palenie "magicznych ksiąg" - Egzorcyzm to dopiero zagrożenie : Jezus przepowiedział, że wielu podających się za chrześcijan nie będzie stosować się do jego nakazów i że zostaną przez niego odrzuceni (Mateusza 7:21-23) „Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach. 22 Wielu mi powie w owym dniu: ‚Panie, Panie, czyśmy w twoim imieniu nie prorokowali i w twoim imieniu nie wypędzali demonów, i w twoim imieniu nie dokonywali wielu potężnych dzieł’ 23 Ale ja wtedy im wyznam: Nigdy was nie znałem! Odstąpcie ode mnie, czyniciele bezprawia. (Łukasza 6:46) „Czemuż więc wzywacie mnie: ‚Panie! Panie!’, a nie czynicie tego, co mówię. Część ludzi miała zostać wprowadzona w błąd przez przywódców religijnych, którzy, dbając o własne interesy, skazili czyste wielbienie Boga (Mateusza 7:15). Ale innym fałszywy chrystianizm miał się zwyczajnie podobać, ponieważ od prawdy z Biblii miało być dla nich ważniejsze to, co sami chcieli usłyszeć (2 Tymoteusza 4:3, 4) Nastanie bowiem czas, gdy nie zniosą zdrowej nauki, lecz zgodnie z własnymi pragnieniami nagromadzą sobie nauczycieli, by im łechtali uszy; 4 i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku fałszywym opowieściom.
       •  
        Nietolerancja religijna, zawsze przysparza kłopotów. Kain dał upust zawistnej nietolerancji religijnej i zamordował swego brata Abla (1 Mojżeszowa 2:15-17; 3:8-24; 4:1-16).Nie prościej byłoby nie czytać.
        •  
         Żaden człowiek, który koncentruje się na zdobywaniu bogactwa, nie zazna prawdziwego szczęścia. Rzeczy, które można kupić za pieniądze, są tylko tymczasowe. (2 Koryntian 4:18) Kierujemy więc wzrok nie na to, co widoczne, ale na to, co niewidoczne. Bo to, co widoczne, jest tymczasowe, a to, co niewidoczne, jest wieczne. A więc "miej oczy zwrócone na to, co niewidoczne". Dlaczego? Ponieważ "to, co niewidoczne, jest wieczne" (Jana 17:3) To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. (1 Tymoteusza 6:17) Nakazuj tym, którzy są bogaci w obecnym systemie rzeczy, żeby nie mieli wygórowanego mniemania o sobie i żeby nie opierali nadziei na niepewnym bogactwie, lecz na Bogu, który obficie dostarcza nam wszystkiego dla naszego pożytku; (Mateusza 6:19, 20) "Przestańcie gromadzić sobie skarby na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. 20 "Raczej gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. (1 Tymoteusza 6:10) Albowiem korzeniem wszelkich szkodliwych rzeczy jest umiłowanie pieniędzy, a zabiegając o to umiłowanie, niektórzy dali się odwieść od wiary na manowce i sami się poprzebijali wieloma boleściami. (Filipian 3:8) Jeśli już o to chodzi, doprawdy też wszystko za stratę uznaję z uwagi na niezrównaną wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Ze względu na niego zniosłem stratę wszystkiego i uznaję to wszystko za stertę śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa.
         •  
          Co średniowieczni myśliciele uważali na temat kobiet?
          Artykuł: Brud, smród i dziewictwo. Mistrza ascezy porady dla kobiet. „Obejmować kobietę to tak jak obejmować wór gnoju”. https://ciekawostkihistoryczne.pl/2015/10/08/obejmowac-kobiete-to-tak-jak-obejmowac-wor-gnoju-najciekawsze-komentarze-wrzesnia/ Nic dziwnego że biorą się za chłopców.
          •  
           A kiedy rządowy raport?
           •  
            Przecież po drodze do nieba mają czyściec, ale czy Bóg będzie łaskawy? (1 Koryntian 6:9, 10) „A czyż nie wiecie, że nieprawi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni utrzymywani do celów sprzecznych z naturą [„mężczyźni uprawiający prostytucję”, New International Version; „zniewieściali”, Kowalski], ani mężczyźni kładący się z mężczyznami [„pederaści”, Jerusalem Bible; „zboczeńcy homoseksualni”, Today’s English Version], ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani rzucający obelgi, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego
            •  
             Trochę hałasu i gotowa kanwa do napisania książki. Tak się robi interesy x muzy.
             •  
              Według Biblii, upadek autorytetu Kościoła zaczął się pod koniec III w. N e. Chrystianizm przestał być szlachetną wiarą Jezusa Chrystusa — stał się religią pełniącą rolę spoiwa dla społeczeństwa rozpadającego się świata”. Pojawiła się klasa duchowieństwa (The Rise of Christianity). Zgodnie z zapowiedzią Jezusa i apostołów zaczęło rozwijać się odstępstwo — w naukach, postępowaniu oraz strukturze organizacyjnej. Powstała wypaczona wersja chrystianizmu. (Mateusza 13:36-43; Dzieje 20:29, 30; 2 Tesaloniczan 2:3-12; 2 Tymoteusza 2:16-18; 2 Piotra 2:1-3, 10-22).
              •  
               (Konstytucja, art. 54 ust. 4, nie może być naruszona wolność sumienia i religii). Nikt nie może pozbawić cię prawa do wolności religijnej. Najbardziej skuteczna forma katechizacji (Powtórzonego Prawa 6:6, 7) Słowa, które ci dzisiaj przekazuję, mają być w twoim sercu 7 i masz je wpajać swoim dzieciom, rozmawiać o nich, gdy siedzisz w domu, gdy idziesz drogą, gdy się kładziesz i gdy wstajesz. A więc rodzice powinni pamiętać o dwóch rzeczach. Przede wszystkim sami mają poznawać Pismo Święte i stosować się do niego w praktyce, aż pokochają zawarte w nim prawo Boże (Psalm 119:97). Będą wtedy mogli wprowadzać w czyn zalecenie z drugiej części tego wersetu — "wpajać te słowa’ swym dzieciom, niejako wyryć je w ich sercach przez kierowanie uwagi na ich wartość. Trzeba zatem, by rodzice odpowiednio pouczali dzieci i często powtarzali im to, co najistotniejsze.
               •  
                Biskup katolicki Basil Butler doszedł do następującego wniosku: „Podzielony chrystianizm jest naprawdę bardzo chory” (The Church and Unity [Kościół a jedność]).