Ostatnie komentarze

  •  
    W treści artykułu pojawiło się przekłamanie - p.Marek był ojcem trójki dzieci,a nie dwójki. Miał jeszcze najpierw syna Adasia z pierwszego małżeństwa z p. Małgorzatą Wysocką. (piszę to jako członek tej właśnie rodziny, jest to informacja pewna)