Gregor Wilewski

Gregor Wilewski
107


Ostatnie komentarze

 •  
  Treść została usunięta
  •  
   znowu cię spuścili z łańcucha, czy sam się zerwałeś?
   •  
    Oto kilka faktów jak Zydzi postępują ze swoim Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem.

    Dlaczego więc mieliby postępować inaczej wobec swoich zbawicieli, jakimi byli Polacy? To już niestety jest taki naród:

    A więc kilka cytatów z Ewangelii Mateusza,

    Rozdział 26:
    47: I gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i z kijami, od arcykapłanów i od starszych ludu,
    50: Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go,
    55: W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu: Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić,
    59: Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć,
    63: Ale Jezus milczał
    67: Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami,
    69: A Piotr siedział zewnątrz na podwórzu. I przystąpiła do niego jedna służebnica, mówiąc: I ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich,

    Rozdział 27:
    1: A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi,
    12: A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piłat: Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz On nie odpowiedział mu na żadne słowo,
    22: Rzecze im Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: Niech będzie ukrzyżowany!
    27: Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział. I zdjęli z niego szaty,
    30: I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyśmiali oblekli go w szaty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie,
    39: A ci, którzy przechodzili obok bluźnili mu, kiwali głowami swymi,
    41: Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego,
    45: A od szóstej godziny do godziny dziwiątej ciemność zaległa całą ziemię,
    50: Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały.

    Tutaj nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus dokonał Dzieła Woli Bożej Miłości i oddał Swoje życie w ofierze za nasze grzechy, Bogu ku miłej wonności.

    Byli i są do dzisiaj naturalnie również i prawi i wierzący Zydzi. Pan Jezus bowiem zgodnie z Ewangelią Jana 1, 11: Do Swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi.
    •  
     Oto kilka faktów jak Zydzi postępują ze swoim Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem.

     Dlaczego wię mieliby postępować inaczej wobec swoich zbawicieli, jakimi byli Polacy? To już niestety jest taki naród:

     A więc kilka cytatów z Ewangelii Mateusza,

     Rozdział 26:
     47: I gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i z kijami, od arcykapłanów i od starszych ludu,
     50: Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go,
     55: W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu: Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić,
     59: Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć,
     63: Ale Jezus milczał
     67: Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami,
     69: A piotr siedział zewnątrz na podwórzu. I przystąpiła do niego jedny służebnica, mówiąc: I ty byłeć z Jezusem Galilejczykiem. On zać zaparł się wobec wszystkich,

     Rozdział 27:
     1: A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi,
     12: A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piłat: Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz On nie odpowiedział mu na żadne słowo
     22: Rzecze im Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: Neci będzie ukrzyżowany!
     27: Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział. I zdjęli z niego szaty,
     30: I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyśmiali oblekli go w szyty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie,
     39: A ci, którzy przechodzili obok bluźnili mu, kiwali głowami swymi,
     41: Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego,
     45: A od szóstej godziny do godziny dziwiątej ciemność zaległa całą ziemię,
     50: Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świętyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu i ziemiasię zatrzęsła i skały popękały.
     Tutaj nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus dokonał Działa Woli Bożej Miłości i oddał Swoje życie w ofierze za nasze grzechy, Bogu ku miłej wonności.

     Byli i są do dzisiaj naturalnie również i prawi i wierzący Zydzi.

     Pan Jezus bowiem zgodnie z Ewangelią Jana 1, 11: Do Swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli dał prawo stać się dzieśmi Bożymi.
     •  
      Oto kilka faktów jak Zydzi postępują ze swoim Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem.

      Dlaczego wię mieliby postępować inaczej wobec swoich zbawicieli, jakimi byli Polacy? To już niestety jest taki naród:

      A więc kilka cytatów z Ewangelii Mateusza,

      Rozdział 26:
      47: I gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Jzdasz, jeden z dwunastu, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i z kijami, od arcykapłanów i od starszych ludu,
      50: Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go,
      55: W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu: Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić,
      59: Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć,
      63: Ale Jezus milczał
      67: Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami,
      69: A piotr siedział zewnątrz na podwórzu. I przystąpiła do niego jedny służebnica, mówiąc: I ty byłeć z Jezusem Galilejczykiem. On zać zaparł się wobec wszystkich,

      Rozdział 27:
      1: A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi,
      12: A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piłat: Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz On nie odpowiedział mu na żadne słowo
      22: Rzecze im Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: Neci będzie ukrzyżowany!
      27: Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział. I zdjęli z niego szaty,
      30: I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyśmiali oblekli go w szyty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie,
      39: A ci, którzy przechodzili obok bluźnili mu, kiwali głowami swymi,
      41: Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego,
      45: A od szóstej godziny do godziny dziwiątej ciemność zaległa całą ziemię,
      50: Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świętyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu i ziemiasię zatrzęsła i skały popękały.
      Tutaj nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus dokonał Działa Woli Bożej Miłości i oddał Swoje życie w ofierze za nasze grzechy, Bogu ku miłej wonności.

      Byli i są do dzisiaj naturalnie również i prawi i wierzący Zydzi.

      Pan Jezus bowiem zgodnie z Ewangelią Jana 1, 11: Do Swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli dał prawo stać się dzieśmi Bożymi.
      •  
       Oto kilka faktów jak Zydzi postępują ze swoim Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem. Dlaczego więc mieliby postępować inaczej wobec swoich zbawicieli, jakimi byli Polac? To już niestety jest taki naród:

       A więc kilka cytatów z Ewangelii Mateusza,

       Rozdział 26:
       47: I gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Jzdasz, jeden z dwunastu, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i z kijami, od arcykapłanów i od starszych ludu,
       50: Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go,
       55: W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu: Jak na zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić,
       59: Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć,
       63: Ale Jezus milczał
       67: Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami,
       69: A piotr siedział zewnątrz na podwórzu. I przystąpiła do niego jedny służebnica, mówiąc: I ty byłeć z Jezusem Galilejczykiem. On zać zaparł się wobec wszystkich,
       Rozdział 27:
       1: A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi,
       12: A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piłat: Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz On nie odpowiedział mu na żadne słowo
       22: Rzecze im Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: Neci będzie ukrzyżowany!
       27: Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział. I zdjęli z niego szaty,
       30: I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyśmiali oblekli go w szyty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie,
       39: A ci, którzy przechodzili obok bluźnili mu, kiwali głowami swymi,
       41: Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego,
       45: A od szóstej godziny do godziny dziwiątej ciemność zaległa całą ziemię,
       50: Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świętyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu i ziemiasię zatrzęsła i skały popękały.
       Tutaj nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus dokonał Działa Woli Bożej Miłości i oddał Swoje życie w ofierze za nasze grzechy, Bogu ku miłej wonności.
       Byli i są do dzisiaj naturalnie również i prawi i wierzący Zydzi. Pan Jezus bowiem zgodnie z Ewangelią Jana 1, 11: Do Swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli dał prawo stać się dzieśmi Bożymi.
       •  
        no a niby komu on miałby kibicować. Ten "prezydent" nia ma przecież żadnej własnej oferty dla Wrocławian.
        •  
         Myślę, że Polska nie będzie tam wysyłać specjalnych wojsk "Grom" tak jak to swego czasu wysłano je  do Haiti.
         •  
          Ku przepomnieniu historycznej prawdy!

          Panie Premierze, mówiąc o Polakach nie wolno pominąć faktu, iż byli to ludzie wprawdzie z polskim paszportem, ale w przeważającej mierze pochodzenia żydowskiego, niemieckiego, białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. W Polsce przedwojennej mniejszości narodowe w przeciwieństwie do rdzennych Polaków były Zydom szczególnie nieprzyjazne. Polski rząd na emigracji w Londynie karał tego typu poczynania, co jest udokumentowane. Polacy w Polsce Zydom pomagali oraz alarmowali aliantow o ich zagładzie. Zakłamywanie tej historii i faktów jest karygodne i podlegające najostrzejszemu potępieniu!. Dopiero po II wojnie w Polsce jest społeczeństo bardziej jednolite etnicznie i dlatego Zydzi tak bardzo teraz do nas lgną i pragną nawet zawładnąć naszą ziemią. W tym przypadku należy pokazać zdjęcia np. z całkowicie zniszczonej Warszawy i zapytać które to kamienice należały do Zydów i przede wszystkim do których Zydów (konkretne dokumnenty)?
          •  
           znowu się zerwałeć z łańcucha i ujadasz? Słychać cię już wszędzie
           •  
            ... a w przypadku wygranych wyborów kto miałby rządzić? ... no i wedle jakiego programu? Program pogonimy PiS wówczas by się przecież skończył
            •  
             znowu zerwałeś się z łańcucha i ujadasz jak wściekły pies?
             •  
              … ale kiedy w końcu zostanie Tusk postawiony przed sądem za zamach stanu:
              https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=JPPuDldhtmQ
              youtube
              •  
               Sorry, ale ojciec Icchak Szamir był kapo dlatego został na niego wydany wyrok, jak na każdego innego Polaka, który wydawał i zdradzał Zydów
               •  
                Junta Maduro broni zaciekle kont bankowych ( także Bolka )