Ostatnie komentarze

 •  
  Rozumiem, że Trybunał rozstrzygnie czy Puszczę ma obalić drwal czy kornik.
  •  
   Dla przypomnienia to GB akurat ma broń jądrową więc nie strasz nie starsz bo się...
   •  
    Czemu się tak ograniczać? Zerwać stosunki dyplomatyczne ze wszystkimi krajami gdzie czuć choć nutkę antysemityzmu.
    •  
     Czemu się tak ograniczać? Zerwać stosunki dyplomatyczne ze wszystkimi krajami gdzie czuć choć nutkę antysemityzmu.
     •  
      Krać po śmierci.... Proszę o wyjazd do Stalinogrodu a z kolegami z partii spotykać się na Placy Adolfa Hitlera
      •  
       Ciekawe...
       Art. 212
       § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
       podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
       § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,
       podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
       § 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
       § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

       Art. 224
       § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego,
       podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
       § 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

       Dalej nie chce mi się szukać
       •  
        A ja się zastanawiam czy nowa ustawa reprywatyzacyjna pozwoli oddać prawowitym włascielom, polskim chłopom, tereny zagrabione przez Niemców a przeznaczone do budowy obozów koncentracyjnych?
        •  
         Drodzy Żydowscy bracia było zaczynac?
         Teraz wielu Polaków chcąć doszukać się jakichś racji zaczyna grzebać w historii. Niestety przez lata zniewolenia nie mogliśmy uczciwie porozmawiać o wspólnej przeszłości. Trup wypadł z szafy i pojawiają się pytania nie tylko o IIWW ale też o zachowanie pod zaborami, o rok 1918 i zachowania wobe zaborców, o póbie ukradzenia kawałka Polski przez syjonistów, o kolaborację z sowietami, o witanie armmi czerwonej i wermachru bramami. Oj wiele mamy jeszcze sobie do wyjaśnienia.
         •  
          A może stosowali się, jak inne nacje w europie, do obowiązującego ich prawa?,
          Drogi Panie! Zachowanie ludzi w czasach wojny a w szczególności tego co działo sie w GG oraz na innych terenach zajetych przez okupantów II Rzeszę i ZSRR jest dla nas nie do ocenienia. Czy mój dziadek odmawiając znajomemu Żydowi pomocy mówiąc ale ja mam pięcioro dzieci zrobił dobrze czy źle? Czy Pan lub ja mam jakiekolwiek moralne prawo Go oceniać? Którz inny niż ten Żyd rozumiał mojego dziadka. Żydzi uprościli sprawy odpowiedizalności do ofiar - Żydów i reszty - oprawców nazistów i Polaków. Drogi Panie dopuszczcie się największej ze zbrodni, zbrodni kradzieży bólu! Przedstawiająć się światu jako jedyne ofiary III Rzeszy czym sikacie na groby pomordowanych. Na groby pomordowanych Waszych wspólbraci też.
              •  
               re Konan Katoda
               Nie jestem Kaczyński ale gdybym nie znał treści referendalnego pytania też bym się nie zgadzał. Ale po co aż referendum? Nie prościej jakaś ankieta na stronie miasta z pytaniami Czy jesteś za budową pomnika/upamiętnienia ofiar katastrofy a jeśli tak to gdzie i/lub w jaki sposób? Żadna strona na to nie wpadła? Czy może nie chodzi o pomnik ale o spór? Z niego cały czas obie strony ciągną korzyści.
               •  
                Może już dośc tego obłudnego chronienia wizerunku? Po pierwsze to nie jest jakiś szary obywatel tylko minister i prezes GPW! Jako podatnik mam prawo wiedzieć jak zachowywał się MÓJ pracownik.
                Poza tym co to za ochrona kiedy po wpisaniu w guglownice prezez GPW paweł samo wsyakauje:
                http://www.newsweek.pl/polska/prezes-warszawskiej-gieldy-pawel-tamborski-zatrzymany-przez-cba,artykuly,372210,1.html
                Jak jawność życia publicznego to jawność!