Natalia Underwood

1


Ostatnie komentarze

  •  
    Jako fanka Sama Smitha chciałabym skomentować nieco ten artykuł. Jako, że Sam prosi o używanie zaimków they/them, nie powinno się już używać form męskich. Pisanie zdania typu ”postanowił (postanowili)” jest niegrzeczne w stosunku do Sama. Należy konstruować zdania w sposób bezosobowy, nawet jeśli trzeba się trochę natrudzić. Uszanujmy życzenie Sama o nieużywaniu form męskich. To nieprofesjonalne.